Μετακίνηση αντικειμένων σε διαφορετικό επίπεδο

Οι σχεδιάσεις στο LibreOffice Draw υποστηρίζουν επίπεδα.

  1. Πατήστε και κρατήστε το αντικείμενο μέχρι να αναβοσβήσουν τα άκρα του.

  2. Μεταφέρετε το αντικείμενο στην καρτέλα ονόματος του επιπέδου στο οποίο επιθυμείτε να το μετακινήσετε.

  3. Απελευθερώστε το αντικείμενο.

Περί επιπέδων

Εισαγωγή επιπέδων

Εργασία με επίπεδα