Αλλαγή του γεμίσματος του παρασκηνίου διαφάνειας

Μπορείτε να αλλάξετε το χρώμα ή το γέμισμα του παρασκηνίου της τρέχουσας διαφάνειας ή όλων των διαφανειών στο έγγραφό σας. Για το γέμισμα του παρασκηνίου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε γραμμοσκίαση, διαβάθμιση χρώματος, ή μία εικόνα bitmap.

Εάν θέλετε να αλλάξετε το γέμισμα του παρασκηνίου για όλες τις διαφάνειες, επιλέξτε Προβολή - Κύρια διαφάνεια. Για να αλλάξετε το γέμισμα του παρασκηνίου μίας μονής διαφάνειας, επιλέξτε Προβολή - Κανονική.

Για να χρησιμοποιήσετε ένα μοτίβο χρώματος, διαβάθμισης, ή γραμμοσκίασης για το παρασκήνιο της διαφάνειας

 1. Επιλέξτε Διαφάνεια - Ιδιότητες και ύστερα πατήστε στην καρτέλα Παρασκήνιο.

 2. Στην περιοχή Γέμισμα , εφαρμόστε κάποιο από τα ακόλουθα:

  Επιλέξτε το Χρώμα, και ύστερα πατήστε σε ένα χρώμα από τον κατάλογο.

  Επιλέξτε τη Διαβάθμιση, και ύστερα πατήστε σε μια τεχνοτροπία διαβαθμίσεων από τον κατάλογο.

  Επιλέξτε τη Γραμμοσκίαση, και ύστερα πατήστε σε μια τεχνοτροπία γραμμοσκιάσεων από τον κατάλογο.

 3. Πατήστε στο κουμπί Εντάξει.

Για να χρησιμοποιήσετε μία εικόνα για το παρασκήνιο διαφάνειας

Μπορείτε να εμφανίσετε ολόκληρη την εικόνα ως παρασκήνιο διαφάνειας, ή μπορείτε να παραθέσετε την εικόνα για να παραχθεί ένα παρασκήνιο του μοτίβου.

 1. Επιλέξτε Διαφάνεια - Ιδιότητες και ύστερα πατήστε στην καρτέλα Παρασκήνιο.

 2. Στην περιοχή Γέμισμα , επιλέξτε Bitmap, και ύστερα πατήστε σε μία εικόνα από τον κατάλογο.

  Εικονίδιο σημείωσης

  Αν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε μία προσαρμοσμένη εικόνα για το παρασκήνιο της διαφάνειας, κλείστε το παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις σελίδας , και ύστερα επιλέξτε Μορφή - Περιοχή. Πατήστε στην καρτέλα Σχέδια Bitmap , και ύστερα στην Εισαγωγή. Εντοπίστε την εικόνα που επιθυμείτε να εισάγετε και πατήστε στο Άνοιγμα. Όταν επιστρέψετε στην καρτέλα Παρασκήνιο, η εικόνα που έχετε εισάγει θα βρίσκεται στη λίστα Bitmap .


 3. Εφαρμόσετε κάποιο από τα ακόλουθα:

  Για να εμφανίσετε ολόκληρη την εικόνα ως παρασκήνιο, αναιρέστε το πεδίο ελέγχου Σε παράθεση στην περιοχή Θέση , και ύστερα επιλέξτε Αυτόματη προσαρμογή.

  Για να κάνετε παράθεση της εικόνας στο παρασκήνιο, επιλέξτε Σε παράθεση, και ορίστε το Μέγεθος, την Θέση, και την Μετατόπιση για την εικόνα.

 4. Πατήστε Εντάξει.

Αυτή η τροποποίηση ισχύει μόνο για το τρέχον έγγραφο παρουσίασης.

Για να αποθηκεύσετε μια νέα κύρια διαφάνεια ως πρότυπο

 1. Επιλέξτε Προβολή - Κύρια διαφάνεια για να αλλάξετε την κύρια διαφάνεια.

 2. Επιλέξτε Διαφάνεια - Ιδιότητες για να μεταβάλετε το παρασκήνιο της διαφάνειας, ή επιλέξτε διαφορετικές εντολές μορφοποίησης. Τα αντικείμενα που προσθέτετε εδώ θα είναι ορατά σε όλες τις διαφάνειες που βασίζονται σε αυτήν την κύρια διαφάνεια.

 3. Επιλέξτε Προβολή - Κανονική για να κλείσετε την κύρια προβολή.

 4. Επιλέξτε Αρχείο - Πρότυπα - Αποθήκευση ως πρότυπο για να αποθηκεύσετε το έγγραφο ως πρότυπο.

 5. Εισάγετε ένα όνομα για το πρότυπο. Μην αλλάξετε την κατηγορία από "Τα πρότυπά μου". Πατήστε στο κουμπί Εντάξει.

Τώρα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το παράθυρο προτύπων για να ανοίξετε μία νέα παρουσίαση που θα βασίζεται στο νέο σας πρότυπο.