Επιλογή της περιοχής κειμένου μόνο

Καθορίζει την επιλογή ενός πλαισίου κειμένου πατώντας στο κείμενο.

Στην περιοχή του πλαισίου κειμένου που δεν είναι γεμάτο με κείμενο, είναι δυνατή η επιλογή ενός αντικειμένου πίσω από το πλαίσιο κειμένου.

Εικονίδιο

Επιλογή περιοχής κειμένου μόνο