Συγκράτηση σε περίγραμμα αντικειμένου

Ορίζει εάν θα στοιχιστεί το περίγραμμα του αντικειμένου γραφικού με το περίγραμμα του κοντινότερου αντικειμένου γραφικού.

Ο δείκτης ή η γραμμή περιγράμματος του γραφικού αντικειμένου πρέπει να είναι στην περιοχή προσκόλλησης.

Εικονίδιο

Συγκράτηση σε περίγραμμα αντικειμένου