Πρόσδεση σε γραμμές προσκόλλησης

Προσκολλά το άκρο ενός μετακινούμενου αντικειμένου στην κοντινότερη γραμμή προσκόλλησης όταν αφήνετε το ποντίκι.

Εικονίδιο

Πρόσδεση σε γραμμές προσκόλλησης