3Δ εφέ

Προσδιορίζει τις ιδιότητες ενός αντικειμένου 3Δ ή μετατρέπει ένα 2Δ αντικείμενο σε 3Δ.

Γεωμετρία

Προσαρμόζει το σχήμα του επιλεγμένου αντικειμένου 3Δ. Μπορείτε να τροποποιήσετε το σχήμα μόνο ενός αντικειμένου 3Δ που είχε δημιουργηθεί με μετατροπή από αντικείμενο 2Δ. Για να μετατρέψετε ένα αντικείμενο από 2Δ σε 3Δ, επιλέξτε το αντικείμενο, δεξιοπατήστε και επιλέξτε Μετατροπή - Σε 3Δ, ή Μετατροπή - Σε περιστρεφόμενο αντικείμενο 3Δ.

Σκίαση

Ορίζει τη σκίαση και τις επιλογές σκιάς για το επιλεγμένο αντικείμενο 3Δ.

Φωτισμός

Καθορίζει την πηγή φωτός για το επιλεγμένο 3Δ αντικείμενο.

Υφή

Ορίζει τις ιδιότητες της υφής της επιφάνειας για το επιλεγμένο 3Δ αντικείμενο. Αυτό το γνώρισμα υπάρχει μόνο μετά από την εφαρμογή μιας υφής στην επιφάνεια του επιλεγμένου αντικειμένου. Για να εφαρμόσετε γρήγορα μία υφή σε μια επιφάνεια, ανοίξτε τηνΣυλλογή, κρατήστε πατημένα το πλήκτρο Shift+ και μετά σύρετε μια εικόνα πάνω στο επιλεγμένο 3Δ αντικείμενο.

Υλικό

Αλλάζει τον χρωματισμό του επιλεγμένου αντικειμένου 3Δ.

Πεδίο προεπισκόπησης

Εμφανίζει μια προεπισκόπηση της τρέχουσας επιλογής.

Μορφή - 3Δ εφέ