Εισαγωγή

Εικονίδιο

Εισαγωγή

Ανοίξτε τη γραμμή εργαλείων Εισαγωγή, όπου μπορείτε να προσθέσετε αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων διαγραμμάτων, υπολογιστικών φύλλων, και εικόνων στο έγγραφό σας.

Διαφάνεια

Εικονίδιο

Νέα σελίδα/Διαφάνεια

Μεταβλητό πλαίσιο

Εισάγει ένα αιωρούμενο πλαίσιο στο τρέχον έγγραφο. Τα αιωρούμενα πλαίσια χρησιμοποιούνται σε έγγραφα HTML για να εμφανίσουν τα περιεχόμενα ενός άλλου αρχείου.

Εικονίδιο

Κινούμενο Πλαίσιο

Αρχείο

Εισάγει ένα αρχείο στην ενεργή διαφάνεια. Μπορείτε να εισάγετε αρχεία του LibreOffice Draw ή του Impress, ή κείμενο από ένα έγγραφο HTML ή ένα αρχείο κειμένου.

Εικονίδιο

Αρχείο

Υπολογιστικό φύλλο

Εισάγει ένα νέο πίνακα στην τρέχουσα διαφάνεια ή σελίδα.

Εικονίδιο

Υπολογιστικό φύλλο

Από αρχείο

Εισάγει μια εικόνα στο τρέχον έγγραφο .

Εικονίδιο

Εικόνα

Ήχος ή βίντεο

Εισάγει ένα αρχείο βίντεο ή ήχου στο έγγραφό σας.

Ήχος ή βίντεο


Τύπος

Εισάγει έναν τύπο στο τρέχον έγγραφο.

Εικονίδιο

Tύπος

Διάγραμμα

Εικονίδιο

Διάγραμμα

Αντικείμενο OLE

Εισάγει ένα αντικείμενο OLE στο τρέχον έγγραφο. Το αντικείμενο OLE εισάγεται ως σύνδεση ή ως ένα ενσωματωμένο αντικείμενο.

Εικονίδιο

Αντικείμενο OLE