Κείμενο

Η γραμμή εργαλείων Κείμενο περιέχει μερικά εικονίδια για να εισάγετε διαφορετικούς τύπους πλαισίων κειμένου.

Κείμενο

Σχεδιάζει ένα πλαίσιο κειμένου όπου κάνετε κλικ ή μεταφορά στο τρέχον έγγραφο. Κάντε κλικ οπουδήποτε στο έγγραφο, και ύστερα πληκτρολογήστε ή κάνετε επικόλληση του κειμένου σας.

Εικονίδιο

Κείμενο

Προσαρμογή κειμένου στο πλαίσιο

Σχεδιάζει ένα πλαίσιο κειμένου όπου κάνετε κλικ ή μεταφορά στο τρέχον έγγραφο. Το μέγεθος του κειμένου που εισάγετε μεταβάλλεται ώστε να ταιριάζει στις διαστάσεις του πλαισίου κειμένου. Κάντε κλικ οπουδήποτε στο έγγραφο, και ύστερα πληκτρολογήστε ή κάνετε επικόλληση του κειμένου σας.

Εικονίδιο

Προσαρμογή κειμένου στο πλαίσιο

Υπομνήματα

Σχεδιάζει μια γραμμή που τελειώνει σε μια ορθογώνια υπόμνημα από όπου κάνετε μεταφορά στο τρέχον έγγραφο. Η κατεύθυνση του κειμένου είναι οριζόντια. Μεταφέρετε ένα χειριστή του υπομνήματος για να μεταβάλετε το μέγεθός της. Για να αλλάξετε ένα ορθογώνιο υπόμνημα σε κυκλικο, μεταφέρετε το μεγαλύτερο γωνιακό χειριστή όταν ο δείκτης αλλάζει σε μορφή χεριού. Για να προσθέσετε κείμενο, κάντε κλικ στην άκρη του υπομνήματος, και ύστερα πληκτρολογήστε ή κάνετε επικόλληση του κειμένου σας.

Εικονίδιο

Υπομνήματα

Υποστήριξη ασιατικών γλωσσών

Αυτές οι εντολές μπορούν να προσπελαστούν μόνο αφού ενεργοποιήσετε την υποστήριξη για ασιατικές γλώσσες στο - Ρυθμίσεις γλώσσας - Γλώσσες.

Κατακόρυφα υπομνήματα

Εικονίδιο

Σχεδιάζει μια γραμμή που τελειώνει σε ένα ορθογώνιο υπόμνημα με κάθετη κατεύθυνση κειμένου από εκεί που σύρετε στο τρέχον έγγραφο. Σύρετε μία άκρη του υπομνήματος για να αλλάξετε το μέγεθός του. Για να προσθέσετε κείμενο κάντε κλικ στην άκρη της επιγραφής και έπειτα πληκτρολογήστε ή επικολλήστε το κείμενο σας. Διαθέσιμο μονάχα όταν η υποστήριξη Ασιατικής γλώσσας είναι ενεργοποιημένη.

Κατακόρυφο κείμενο

Εικονίδιο

Σχεδιάζει ένα πλαίσιο κειμένου με κάθετη κατεύθυνση κειμένου όπου κάνετε κλικ ή σύρετε στο τρέχον έγγραφο. Κάντε κλικ οπουδήποτε στο έγγραφο και έπειτα πληκτρολογήστε ή επικολλήστε το κείμενο σας. Μπορείτε επίσης να μετακινήσετε το δείκτη εκεί που θέλετε να προσθέσετε κείμενο, σύρετε ένα πλαίσιο κειμένου και έπειτα πληκτρολογήστε ή επικολλήστε το κείμενο σας. Διαθέσιμο μονάχα όταν η υποστήριξη Ασιατικής γλώσσας είναι ενεργοποιημένη.

Προσαρμογή κατακόρυφου κειμένου στο πλαίσιο

Σχεδιάζει ένα πλαίσιο κειμένου με κατακόρυφη κατεύθυνση κειμένου όπου κάνετε κλικ ή μεταφορά στο τρέχον έγγραφο. Το μέγεθος του κειμένου που εισάγετε μεταβάλλεται ώστε να ταιριάζει στις διαστάσεις του πλαισίου. (Ενεργοποιήστε την ασιατική υποστήριξη κειμένου για να ενεργοποιήσετε αυτό το εικονίδιο). Κάντε κλικ οπουδήποτε στο έγγραφο, και ύστερα πληκτρολογήστε ή κάνετε επικόλληση του κειμένου σας. Μπορείτε επίσης να μετακινήσετε το δρομέα στην θέση επιθυμείτε να προσθέσετε κείμενο, να μεταφέρετε ένα πλαίσιο κειμένου, και ύστερα να πληκτρολογήσετε ή να κάνετε επικόλληση κειμένου.

Εικονίδιο

Προσαρμογή κατακόρυφου κειμένου στο πλαίσιο