Γραμμή σημείων κόλλησης

Εισάγει ή τροποποιεί τις ιδιότητες ενός σημείου κόλλησης. Ένα σημείο κόλλησης είναι ένα σημείο στο οποίο μπορείτε να συνδέσετε μια γραμμή σύνδεσης line. Αρχικά, το LibreOffice τοποθετεί αυτόματα ένα σημείο κόλλησης στο κέντρο κάθε πλευράς του ορθογώνιου παραλληλόγραμμου σύνδεσης για κάθε αντικείμενο που δημιουργείτε.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Κάντε κλικ στο εικονίδιο Σημεία κόλλησης στη γραμμή σχεδίασης


Δημιουργία διαγράμματος ροής

Εισαγωγή σημείου κόλλησης

Εισάγει ένα σημείο κόλλησης όταν κάνετε κλικ σε ένα αντικείμενο.

Icon

Εισαγωγή σημείου

Κατεύθυνση εξόδου αριστερά

Η γραμμή σύνδεσης συνδέει στην αριστερή άκρη του επιλεγμένου σημείου κόλλησης.

Icon

Κατεύθυνση εξόδου αριστερά

Κατεύθυνση εξόδου πάνω

Η γραμμή σύνδεσης συνδέει στην πάνω άκρη του επιλεγμένου σημείου κόλλησης.

Icon

Κατεύθυνση εξόδου πάνω

Κατεύθυνση εξόδου δεξιά

Η γραμμή σύνδεσης συνδέει στην δεξιά άκρη του επιλεγμένου σημείου κόλλησης.

Icon

Κατεύθυνση εξόδου δεξιά

Κατεύθυνση εξόδου κάτω

Η γραμμή σύνδεσης συνδέει στην κάτω άκρη του επιλεγμένου σημείου κόλλησης.

Icon

Κατεύθυνση εξόδου κάτω

Σχετικό σημείο κόλλησης

Διατηρεί τη σχετική θέση ενός επιλεγμένου σημείου κόλλησης όταν αλλάζετε το μέγεθος ενός αντικειμένου.

Icon

Σχετικό σημείο κόλλησης

Οριζόντιο σημείο κόλλησης αριστερά

Όταν μεταβάλλεται το μέγεθος ενός αντικειμένου, το τρέχον σημείο σύνδεσης παραμένει σταθερά στο αριστερό άκρο του αντικειμένου.

Icon

Οριζόντιο σημείο κόλλησης αριστερά

Οριζόντιο σημείο κόλλησης στο κέντρο

Όταν αλλάζει το μέγεθος του αντικειμένου, το τρέχον σημείο κόλλησης παραμένει σταθερό στο κέντρο του αντικειμένου.

Icon

Οριζόντιο σημείο κόλλησης στο κέντρο

Οριζόντιο σημείο κόλλησης δεξιά

Όταν αλλάζει το μέγεθος του αντικειμένου, το τρέχον σημείο κόλλησης παραμένει σταθερό στην αριστερή άκρη του αντικειμένου.

Icon

Οριζόντιο σημείο κόλλησης δεξιά

Κατακόρυφο σημείο κόλλησης πάνω

Όταν αλλάζει το μέγεθος του αντικειμένου, το τρέχον σημείο κόλλησης παραμένει σταθερό στην πάνω άκρη του αντικειμένου.

Icon

Κατακόρυφο σημείο κόλλησης πάνω

Κατακόρυφο σημείο κόλλησης στο κέντρο

Όταν αλλάζει το μέγεθος του αντικειμένου, το τρέχον σημείο κόλλησης παραμένει σταθερό στο κατακόρυφο κέντρο του αντικειμένου.

Icon

Κατακόρυφο σημείο κόλλησης στο κέντρο

Κατακόρυφο σημείο κόλλησης κάτω

Όταν αλλάζει το μέγεθος του αντικειμένου, το τρέχον σημείο κόλλησης παραμένει σταθερό στην κάτω άκρη του αντικειμένου.

Icon

Κατακόρυφο σημείο κόλλησης κάτω