Τρέχουσα διαφάνεια/επίπεδο

Εμφανίζει τον αριθμό της τρέχουσας σελίδας που ακολουθείται από τον συνολικό αριθμό διαφανειών.

Εικονίδιο σημείωσης

Στη λειτουργία επιπέδου, εμφανίζεται το όνομα του επιπέδου που περιέχει το επιλεγμένο αντικείμενο.