Διαφάνειες ανά γραμμή

Εισάγετε τον αριθμό διαφανειών που θα εμφανίζονται σε κάθε γραμμή στην ταξινόμηση διαφανειών.