Προσαρμοσμένη παρουσίαση οθόνης

Καθορίζει μια προσαρμοσμένη παρουσίαση οθόνης χρησιμοποιώντας διαφάνειες από την τρέχουσα παρουσίαση. Μπορείτε να επιλέξετε διαφάνειες για τις ανάγκες του ακροατηρίου σας. Μπορείτε να δημιουργήσετε όσες προσαρμοσμένες παρουσιάσεις οθόνης θέλετε.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Παρουσίαση οθόνης - Προσαρμοσμένη παρουσίαση οθόνης


Δημιουργία προσαρμοσμένης παρουσίασης οθόνης

Όνομα παρουσίασης

Αναφέρει τις διαθέσιμες προσαρμοσμένες παρουσιάσεις οθόνης.

Για να δημιουργήσετε μία προσαρμοσμένη παρουσίαση οθόνης, πατήστε στη Δημιουργία.

Χρήση προσαρμοσμένης παρουσίασης διαφανειών

Εκτελεί την προσαρμοσμένη παρουσίαση οθόνης που επιλέξατε, όταν πατάτε στο Έναρξη. Σε αντίθετη περίπτωση προβάλλεται ολόκληρη η παρουσίαση.

Για να εκτελέσετε μία προσαρμοσμένη παρουσίαση οθόνης:

  1. Πατήστε στην παρουσίαση από τον κατάλογο και ύστερα επιλέξτε Χρήση προσαρμοσμένης παρουσίασης οθόνης.

  2. Πατήστε στην Έναρξη.

Δημιουργία

Δημιουργεί μία προσαρμοσμένη παρουσίαση διαφανειών.

Επεξεργασία

Προσθήκη, αλλαγή, η αναδιάταξη διαφανειών όπως και αλλαγή του ονόματος της επιλεγμένης παρουσίασης οθόνης.

Διαγραφή

Διαγράφει το επιλεγμένο στοιχείο ή στοιχεία χωρίς ερώτηση επιβεβαίωσης.

Αντιγραφή

Δημιουργεί ένα αντίγραφο της επιλεγμένης παρουσίασης οθόνης. Μπορείτε να τροποποιήσετε το όνομα της παρουσίασης πατώντας στο Επεξεργασία.

Έναρξη

Εκτελεί την παρουσίαση οθόνης. Βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένη η Χρήση προσαρμοσμένης παρουσίασης οθόνης αν θέλετε να εκτελέσετε μια προσαρμοσμένη παρουσίαση.

Κλείσιμο

Κλείνει το παράθυρο διαλόγου και αποθηκεύει όλες τις αλλαγές.