Εισαγωγή διαφανειών/αντικειμένων

Σας επιτρέπει να εισάγετε ολόκληρο το αρχείο ή ειδικά στοιχεία στο αρχείο.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Εισαγωγή - Αρχείο

Στη γραμμή εργαλείων Εισαγωγή, πατήστε

Εικονίδιο

Αρχείο


Για να εισάγετε ειδικά στοιχεία από ένα αρχείο:

  1. Πατήστε στο σύμβολο συν δίπλα στο όνομα του αρχείου και επιλέξτε τα στοιχεία που επιθυμείτε να εισάγετε. Κρατήστε πατημένο το για να προσθέσετε ή το Shift για να επεκτείνετε την επιλογή σας.

  2. Αν επιθυμείτε να εισάγετε το αρχείο ως σύνδεσμο, επιλέξτε Σύνδεσμος.

  3. Πατήστε Εντάξει.

  4. Στην προτροπή, πατήστε Ναι για την κλιμάκωση των στοιχείων ώστε να ταιριάζουν στην διαφάνεια ή στο Όχι για να διατηρήσετε το αρχικό μέγεθος των στοιχείων.

Σύνδεσμος

Εισάγει ένα αρχείο ή μερικά στοιχεία του αρχείου ως σύνδεσμο που ενημερώνεται αυτόματα αφού τροποποιηθεί το αρχείο προέλευσης.

Διαγραφή μη χρησιμοποιημένων παρασκηνίων

Δεν εισάγονται μη χρησιμοποιημένες κύριες σελίδες.