Εισαγωγή αρχείου

Εισάγει ένα αρχείο στην ενεργή διαφάνεια. Μπορείτε να εισάγετε αρχεία του LibreOffice Draw ή του Impress, ή κείμενο από ένα έγγραφο HTML ή ένα αρχείο κειμένου. Αν έχετε μία ενεργή σύνδεση δικτύου, μπορείτε επίσης να εισάγετε κείμενο από μία σελίδα του διαδικτύου εισάγοντας την ιστοσελίδα στο πεδίοΌνομα αρχείου .

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Εισαγωγή - Αρχείο

Στη γραμμή εργαλείων Εισαγωγή, πατήστε

Εικονίδιο

Αρχείο


Μπορείτε επίσης να επιλέξετε να εισάγετε μόνο διαφάνειες ή αντικείμενα από αρχεία του LibreOffice Draw ή του Impress.