Πίνακας

Εισάγει ένα νέο πίνακα στην τρέχουσα διαφάνεια ή σελίδα.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Εισαγωγή - Υπολογιστικό φύλλο

Στη γραμμή εργαλείων Εισαγωγή, πατήστε

Εικονίδιο

Υπολογιστικό φύλλο