Παρουσίαση

Κοινές εντολές για διαφάνειες.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Προβολή - Γραμμές εργαλείων - Παρουσίαση


Διαφάνεια

Διάταξη διαφάνειας

Ανοίγει ένα υπομενού με διατάξεις διαφανειών.

Σχεδίαση διαφάνειας

Εμφανίζει το παράθυρο διαλόγου Σχεδίαση διαφάνειας, όπου μπορείτε να επιλέξετε ένα σχήμα διάταξης για την τρέχουσα διαφάνεια. Όλα τα αντικείμενα στη σχεδίαση της διαφάνειας εισάγονται πίσω από τα αντικείμενα στην τρέχουσα διαφάνεια.

Διπλότυπο διαφάνειας

Εισάγει ένα αντίγραφο της τρέχουσας διαφάνειας ύστερα από την τρέχουσα διαφάνεια.

Ανάπτυξη διαφάνειας

Δημιουργεί μία νέα διαφάνεια από οποιοδήποτε σημείο διάρθρωσης ανώτερου επιπέδου (το κείμενο ένα επίπεδο παρακάτω από το κείμενο του τίτλου στην ιεραρχία διάρθρωσης) στην επιλεγμένη διαφάνεια. Τα σημεία διάρθρωσης κάτω από το ανώτερο επίπεδο στην αρχική διαφάνεια μετακινούνται πάνω ένα επίπεδο στη νέα διαφάνεια.

Παρουσίαση οθόνης

Εκκινεί την παρουσίαση διαφανειών σας.