Γλώσσες

Ορίζει τις προεπιλεγμένες γλώσσες και κάποιες άλλες τοπικές ρυθμίσεις για τα έγγραφα.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε - Ρυθμίσεις γλώσσας - Γλώσσες.


Εικονίδιο προειδοποίησης

Κάποιες επιλογές δεν μπορούν να επαναφερθούν εάν επεξεργαστούν. Είτε επεξεργαστείτε προς τα πίσω τις αλλαγές χειροκίνητα, ή πατήστε Άκυρο και ξανανοίξτε τον διάλογο επιλογών.


Γλώσσα για

Περιβάλλον χρήσης

Επιλέξτε την γλώσσα για το γραφικό περιβάλλον χρήσης, για παράδειγμα για μενού, διαλόγους, αρχεία βοήθειας. Πρέπει να έχετε εγκατεστημένο τουλάχιστον ένα επιπλέον πακέτο γλώσσας ή μια πολύγλωσση έκδοση του LibreOffice.

Η "Προεπιλεγμένη" καταχώριση επιλέγει τη γλώσσα της διεπαφής χρήστη για το λειτουργικό σύστημα. Εάν αυτή η γλώσσα δεν είναι διαθέσιμη στην εγκατάσταση LibreOffice, η γλώσσα της εγκατάστασης του LibreOffice γίνεται η προεπιλεγμένη γλώσσα.

Τοπικές ρυθμίσεις

Προσδιορίζει τις τοπικές ρυθμίσεις της χώρας. Αυτό επηρεάζει τις ρυθμίσεις για αρίθμηση, νόμισμα και μονάδες μέτρησης.

Η "Προεπιλεγμένη" καταχώριση επιλέγει την τοπική ρύθμιση που επιλέχθηκε για το λειτουργικό σύστημα.

Μία αλλαγή σε αυτό το πεδίο είναι άμεσα εφαρμόσιμη. Ωστόσο, κάποιες μορφές που είχαν μορφοποιηθεί από προεπιλογή αλλάζουν μόνο αν το έγγραφο έχει φορτωθεί πρόσφατα.

Διαχωριστικό δεκαδικών - Ίδιο με τις τοπικές ρυθμίσεις

Προσδιορίζει τη χρήση του πλήκτρου διαχωριστικού δεκαδικών που είναι ρυθμισμένο στο σύστημα σας όταν πατάτε το σχετικό πλήκτρο στο αριθμητικό τμήμα του πληκτρολογίου.

Αν αυτό το πεδίο σήμανσης είναι ενεργοποιημένο, ο χαρακτήρας που εμφανίζεται μετά το "Το ίδιο με τις τοπικές ρυθμίσεις" εισάγεται όταν πατάτε το πλήκτρο στο αριθμητικό τμήμα του πληκτρολογίου. Αν το πεδίο σήμανσης δεν είναι ενεργοποιημένο, εισάγεται ο χαρακτήρας που υποστηρίζεται από το λογισμικό οδήγησης του πληκτρολογίου σας.

Προεπιλεγμένο νόμισμα

Προσδιορίζει το προεπιλεγμένο νόμισμα που χρησιμοποιείται για την μορφή και τα πεδία του νομίσματος. Αν αλλάξετε την τοπική ρύθμιση, το προεπιλεγμένο νόμισμα αλλάζει αυτόματα.

Η προεπιλεγμένη καταχώριση εφαρμόζεται στη μορφή νομίσματος η οποία έχει εκχωρηθεί στην επιλεγμένη τοπική ρύθμιση.

Μια αλλαγή στο πεδίο Προεπιλεγμένο νόμισμα θα μεταδοθεί σε όλα τα ανοιχτά έγγραφα και θα οδηγήσει σε αντίστοιχες αλλαγές στους διαλόγους και τα σύμβολα που ελέγχουν τη μορφή νομίσματος σε αυτά τα έγγραφα.

Ημερομηνία αποδοχής μοτίβων

Καθορίζει την ημερομηνία αποδοχής μοτίβων για την τρέχουσα τοπικοποίηση. Η είσοδος υπολογιστικών φύλλων Calc και κελιών πίνακα Writer χρειάζεται να συμφωνεί με τα εξαρτημένα μοτίβα αποδοχής ημερομηνίας τοπικών πριν την αναγνώρισή ως έγκυρης ημερομηνίας. Τα προεπιλεγμένα μοτίβα αποδοχής ημερομηνίας που εξαρτώνται από τα τοπικά δημιουργούνται κατά τον χρόνο δόμησης, αλλά είναι δυνατό να προστεθούν περισσότερα ή να τροποποιηθούν σε αυτό το πλαίσιο επεξεργασίας.

Επιπλέον στα μοτίβα αποδοχής ημερομηνίας που καθορίζονται εδώ, κάθε τοπικοποίηση αποδέχεται είσοδο σε ένα μοτίβο ISO 8601 Ε-Μ-Η και από το LibreOffice 3.5 αυτό επίσης οδηγεί στην εφαρμογή της μορφής ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ.

Σύνταξη: Y σημαίνει έτος, M σημαίνει μήνας και D σημαίνει ημέρα, ανεξάρτητα από τοπικοποίηση.

Προεπιλεγμένες γλώσσες για έγγραφα

Ορίζει τις γλώσσες για ορθογραφικό έλεγχο, θησαυρό λέξεων και συλλαβισμό.

Επιλογή της γλώσσας εγγράφου

Εικονίδιο προειδοποίησης

Ο ορθογραφικός έλεγχος για την επιλεγμένη γλώσσα λειτουργεί μόνο εάν έχετε εγκαταστήσει το αντίστοιχο άρθρωμα γλώσσας. Μια καταχώριση γλώσσας έχει ένα σημάδι ελέγχου μπροστά της εάν ο ορθογραφικός έλεγχος έχει ενεργοποιηθεί για αυτή τη γλώσσα.


Δυτικά

Καθορίζει τη χρησιμοποιούμενη γλώσσα για τη λειτουργία ορθογραφικού ελέγχου σε δυτικά αλφάβητα.

Ασιατικές

Καθορίζει τη χρησιμοποιούμενη γλώσσα για τη λειτουργία ορθογραφικού ελέγχου σε ασιατικά αλφάβητα.

Σύνθετες γραφές

Καθορίζει τη γλώσσα για τον ορθογραφικό έλεγχο διάταξης σύνθετου κειμένου.

Μόνο για το τρέχον έγγραφο

Ορίζει ότι οι ρυθμίσεις για τις προεπιλεγμένες γλώσσες ισχύουν μόνο για το τρέχον έγγραφο.

Εμπλουτισμένη υποστήριξη γλωσσών

Εμφάνιση στοιχείων γραφικής διεπαφής για γραφές ανατολικής Ασίας

Ενεργοποιεί την υποστήριξη ασιατικών γλωσσών. Τώρα μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις της αντίστοιχης ασιατικής γλώσσας στο LibreOffice.

Εάν θέλετε να γράψετε σε Κινέζικα, Ιαπωνικά ή Κορεάτικα, μπορείτε να ενεργοποιήσετε την υποστήριξη για αυτές τις γλώσσες από το γραφικό περιβάλλον χρήσης.

Εμφάνιση στοιχείων γραφικής διεπαφής για αμφίδρομη γραφή

Ενεργοποιεί την υποστήριξη για σύνθετη διάταξη κειμένου. Τώρα μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις που αντιστοιχούν στη σύνθετη διάταξη κειμένου στο LibreOffice.

Γλώσσες που χρησιμοποιούν περίπλοκες διατάξεις κειμένου

Παράβλεψη γλώσσας εισόδου συστήματος

Δείχνει αν οι αλλαγές στη γλώσσα/πληκτρολόγιο εισόδου του συστήματος θα αγνοηθούν. Αν αγνοηθούν, όταν πληκτρολογείται νέο κείμενο αυτό το κείμενο θα ακολουθήσει τη γλώσσα του εγγράφου ή της τρέχουσας παραγράφου και όχι της γλώσσας του τρέχοντος συστήματος.

Εικονίδιο προειδοποίησης

Κάποιες επιλογές δεν μπορούν να επαναφερθούν εάν επεξεργαστούν. Είτε επεξεργαστείτε προς τα πίσω τις αλλαγές χειροκίνητα, ή πατήστε Άκυρο και ξανανοίξτε τον διάλογο επιλογών.