Εκτύπωση

Καθορίζει τις ρυθμίσεις εκτύπωσης μέσα σε ένα κείμενο ή σε ένα έγγραφο HTML.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε - LibreOffice Writer/ LibreOffice Writer/Web - Εκτύπωση.


Εικονίδιο σημείωσης

Οι ρυθμίσεις εκτύπωσης που ορίζονται σε αυτήν την καρτέλα εφαρμόζονται σε όλες τις επόμενες εργασίες εκτύπωσης, μέχρι την αλλαγή των ρυθμίσεων ξανά. Εάν θέλετε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για την τρέχουσα εργασία εκτύπωσης μόνο, χρησιμοποιήστε το διάλογο Αρχείο - Εκτύπωση.


Περιεχόμενα

Καθορίζει ποια περιεχόμενα του εγγράφου θα εκτυπωθούν.

Εικόνες και αντικείμενα

Καθορίζει αν τα γραφικά του εγγράφου κειμένου σας θα εκτυπωθούν.

Έλεγχοι φόρμας

Καθορίζει αν τα πεδία ελέγχου φόρμας του εγγράφου κειμένου θα εκτυπωθούν.

Παρασκήνιο σελίδας

Ορίζει εάν θα συμπεριληφθούν χρώματα και αντικείμενα που εισάγονται στο παρασκήνιο της σελίδας (Μορφή - Σελίδα - Παρασκήνιο) στο εκτυπωμένο έγγραφο.

Εκτύπωση σε μαύρο χρώμα

Καθορίζει αν θα εκτυπώνεται πάντα το κείμενο σε μαύρο χρώμα.

Κρυφό κείμενο

Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή για να εκτυπώσετε ένα κείμενο με σήμανση κρυφού κειμένου. Το παρακάτω κρυφό κείμενο εκτυπώνεται: κείμενο που μορφοποιείται ως κρυφό από το Μορφή - Χαρακτήρας - Εφέ Χαρακτήρων - Κρυφοί, και τα πεδία κείμενου Κρυφό κείμενο και κρυφές παράγραφοι.

Δείκτης τοποθέτησης κειμένου

Ενεργοποιείστε αυτή την επιλογή για να εκτυπωθούν οι δείκτες τοποθέτησης κειμένου. Απενεργοποιήστε αυτή την επιλογή για να μείνουν οι δείκτες τοποθέτησης κειμένου κενοί στην εκτύπωση. Οι δείκτες τοποθέτησης κειμένουείναι πεδία.

Σελίδες

Καθορίζει τη σειρά εκτύπωσης για LibreOffice έγγραφα πολλών σελίδων.

Αριστερές σελίδες (δεν ισχύει για έγγραφα HTML)

Διευκρινίζει αν θα εκτυπωθούν όλες οι αριστερές (μονά αριθμημένες) σελίδες του εγγράφου.

Δεξιές σελίδες (δεν ισχύει για έγγραφα HTML)

Ορίζει αν θα εκτυπωθούν όλες οι δεξιές (ζυγά αριθμημένες) σελίδες του εγγράφου.

Διαφημιστικό φυλλάδιο

Διαλέξτε την επιλογή Φυλλάδιογια να εκτυπώσετε το έγγραφό σας στη μορφή φυλλαδίου. Η μορφή φυλλαδίου στο LibreOffice Writer είναι όπως ακολουθεί:

Εάν εκτυπώνεται ένα κάθετο έγγραφο σε οριζόντια σελίδα, δύο αντίθετες πλευρές σε φυλλάδιο θα τυπωθούν δίπλα-δίπλα. Εάν έχετε έναν εκτυπωτή με δυνατότητα εκτύπωσης διπλής όψης, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα πλήρες φυλλάδιο από το έγγραφό σας χωρίς να πρέπει να ταξινομήσετε τις σελίδες αργότερα. Εάν έχετε εκτυπωτή που εκτυπώνει μόνο μία όψη, μπορείτε να πετύχετε αυτό το αποτέλεσμα εκτυπώνοντας αρχικά τις μπροστινές σελίδες με σημειωμένη την επιλογή "μπροστινές όψεις / δεξιές σελίδες / μονές σελίδες", έπειτα επανεισαγωγή όλης της στοίβας χαρτιού στον εκτυπωτή σας και εκτύπωση όλων των πίσω σελίδων με σημειωμένη την επιλογή "πίσω όψεις / αριστερές σελίδες / ζυγές σελίδες".

Από τα δεξιά προς τα αριστερά

Ελέγξτε να εκτυπωθούν οι σελίδες της μπροσούρας με τη σωστή σειρά για ένα γραπτό από τα δεξιά προς τα αριστερά.

Σχόλια

Ορίζει εάν θα εκτυπωθούν τα σχόλια σας σρο έγγραφό σας.

Άλλα

Εκτύπωση αυτόματα εισηγμένων κενών σελίδων

Εάν ενεργοποιηθεί αυτή η επιλογή, θα εκτυπώνονται οι κενές σελίδες που εισάγονται αυτόματα. Αυτό είναι καλύτερο αν εκτυπώνετε σε διπλή όψη. Για παράδειγμα, σε ένα βιβλίο, η τεχνοτροπία παραγράφου ενός "κεφαλαίου" έχει ρυθμιστεί να αρχίζει πάντα με περιττό αριθμό σελίδας. Εάν το προηγούμενο κεφάλαιο τελειώνει σε μία περιττή σελίδα, το LibreOffice εισάγει μία άρτια κενή σελίδα. Αυτή η επιλογή ελέγχει το αν θα εκτυπωθεί ή όχι αυτή η άρτια σελίδα.

Τροφοδοσία χαρτιού από ρυθμίσεις εκτυπωτή

Για εκτυπωτές με πολλούς δίσκους, η επιλογή "Τροφοδοσία χαρτιού από ρυθμίσεις εκτυπωτή" καθορίζει εάν ο χρησιμοποιούμενος δίσκος χαρτιού καθορίζεται από τις ρυθμίσεις του συστήματος του εκτυπωτή.

Fax

Εάν έχετε εγκατεστημένο λογισμικό Fax στον υπολογιστή σας και θέλετε να στείλετε Fax απευθείας από το έγγραφο κειμένου, επιλέξτε την επιθυμητή συσκευή Fax.