Επιλογές Διαδικτύου

Καθορίζει τις ρυθμίσεις του Διαδικτύου.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε - Διαδίκτυο.


Μεσολαβητής

Επαναφορά

Επαναφέρει τις αλλαγές που έγιναν στην τρέχουσα καρτέλα σε αυτές που εφαρμόστηκαν όταν ανοίχτηκε ο διάλογος.