Χρώματα εφαρμογής

Καθορίζει τα χρώματα του περιβάλλοντος χρήσης του LibreOffice. Μπορείτε να αποθηκεύσετε τις τρέχουσες ρυθμίσεις σαν σχήματα χρωμάτων και να τις φορτώσετε αργότερα.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε - LibreOffice - Εφαρμογή χρωμάτων.


Προσιτότητα στο LibreOffice

Σχήμα χρωμάτων

Αποθήκευση και Διαγραφή σχήματος χρωμάτων.

Σχήμα

Επιλέξτε τον σχήμα χρωμάτων που θέλετε να χρησιμοποιήσετε

Αποθήκευση

Αποθηκεύει τις τρέχουσες ρυθμίσεις σαν σχήμα χρωμάτων που μπορείτε να φορτώσετε αργότερα. Το όνομα προστίθεται στο κουτί Συνδυασμός.

Όνομα του σχήματος χρωμάτων

Εισάγετε το όνομα για το σχήμα χρωμάτων.

Διαγραφή

Διαγράφει το σχήμα χρωμάτων που εμφανίζεται στο κουτί Σχήμα. Δεν μπορείτε να διαγράψετε το προεπιλεγμένο σχήμα.

Σχήμα

Επιλέξτε το χρώμα για τα στοιχεία του περιβάλλοντος χρήσης.

Για να βάλετε ένα χρώμα σε ένα στοιχείο του περιβάλλοντος χρήσης, σιγουρευτείτε ότι το πεδίο σήμανσης πριν το όνομα είναι επιλεγμένο. Για να αποκρύψετε ένα στοιχείο του περιβάλλοντος χρήσης, αποεπιλέξτε το πεδίο σήμανσης.

Εικονίδιο σημείωσης

Μερικά στοιχεία του περιβάλλοντος χρήσης δε μπορούν να είναι κρυφά.


Εικονίδιο σημείωσης

Η ορατότητα του δείκτη αλλάζει αυτόματα στο 40% γκρίζο, όταν ο χρήστης θέτει το χρώμα του παρασκηνίου ανάμεσα σε 40% και 60% γκρίζο, για λόγους ενίσχυσης της ορατότητας.


Η Αυτόματη ρύθμιση χρώματος αλλάζει το στοιχείο του περιβάλλοντος χρήσης στο προεπιλεγμένο χρώμα από το συνδυασμό χρωμάτων.

Οι ρυθμίσεις χρώματος για τους "Μη αναγνωσμένους δεσμούς" και τους "Αναγνωσμέμους δεσμούς" ισχύουν μόνο σε έγγραφα που δημιουργήθηκαν μετά την ενεργοποίηση των ρυθμίσεων.