Γενικά

Καθορίζει τις γενικές ρυθμίσεις για το LibreOffice.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε - LibreOffice - Γενικά.


Βοήθεια

Καθορίζει τον τρόπο συμπεριφοράς της εγκατεστημένης βοήθειας.

Εκτεταμένες συμβουλές

Εμφανίζει ένα κείμενο βοήθειας όταν τοποθετείτε τον δρομέα πάνω σε ένα εικονίδιο, μία εντολή μενού, ή σε έναν έλεγχο πάνω σε ένα παράθυρο διαλόγου.

Παράθυρα διαλόγου Άνοιγμα/Αποθήκευση

Χρήση παραθύρων διαλόγου του LibreOffice.

Καθορίζει αν τα παράθυρα διαλόγου του LibreOffice θα χρησιμοποιούνται για να ανοίξουν και να αποθηκεύσουν έγγραφα. Διαφορετικά, θα χρησιμοποιούνται τα παράθυρα διαλόγου του λειτουργικού συστήματος.

Τα παράθυρα διαλόγου του LibreOffice για το άνοιγμα και την αποθήκευση εγγράφων περιγράφονται στον οδηγό βοήθειας του LibreOffice.

Κατάσταση εγγράφου

Η εκτύπωση ορίζει την κατάσταση "Το έγγραφο τροποποιήθηκε"

Καθορίζει αν η εκτύπωση του εγγράφου μετράει ως τροποποίηση. Όταν αυτή η επιλογή είναι ενεργή, θα σας γίνεται ερώτηση για αποθήκευση των αλλαγών όταν κλείνει το έγγραφο. Τότε θα εισάγεται η ημερομηνία εκτύπωσης στις ιδιότητες του εγγράφου ως αλλαγή.

Έτος (Δύο ψηφία)

Μπορείτε να ορίσετε ένα εύρος ημερομηνίας, μέσα στην οποία το σύστημα αναγνωρίζει ένα διψήφιο έτος.

Στο LibreOffice, τα έτη δηλώνονται με τέσσερα ψηφία, έτσι ώστε η διαφορά μεταξύ 1/1/99 και 1/1/01 να είναι δύο χρόνια. Αυτή η ρύθμιση Έτος (δύο ψηφία) επιτρέπει στον χρήστη να ορίσει το έτος για το οποίο προστίθενται ημερομηνίες δύο ψηφίων στο 2000. Για παράδειγμα, αν εισάγετε την ημερομηνία 1/1/30 ή μεταγενέστερη, η είσοδος "1/1/20" αναγνωρίζετε ως 1/1/2020 αντί 1/1/1920.

Βοηθήστε στη βελτίωση του LibreOffice

Συλλέξτε δεδομένα χρήσης και στείλτε τα στο Document Foundation

Αποστείλετε δεδομένα χρήσης για να βοηθήσετε το Document Foundation να βελτιώσει τη χρηστικότητα του λογισμικού. Η ομάδα ανάπτυξης λογισμικού ενδιαφέρεται για τις πληροφορίες χρήσης υποδειγμάτων του LibreOffice. Αυτά τα δεδομένα βοηθούν στη βελτίωση της χρηστικότητας των εφαρμογών, ταυτοποιώντας τις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες αλληλουχίες εντολών κατά την εκτέλεση συνηθισμένων εργασιών για τον πιο εύχρηστο και αποδοτικό σχεδιασμό της διεπαφής χρήστη. Τα δεδομένα χρήσης στέλνονται ανώνυμα και δεν μεταφέρουν περιεχόμενα των εγγράφων, αλλά μόνο τις χρησιμοποιούμενες εντολές.