Επιλογή νέου χρώματος

Το LibreOffice επιτρέπει τον ορισμό προσαρμοσμένων χρωμάτων χρησιμοποιώντας ένα δισδιάστατο γραφικό και αριθμητικό διάγραμμα διαβάθμισης του διαλόγου Επιλογή χρώματος.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Μορφή - Περιοχή - Περιοχή, πατήστε το πλήκτρο Χρώμα και πατήστε το πλήκτρο Επιλογή.

Icon

Πατήστε το πλήκτρο Διάλογος χρώματος στην καρτέλα Φωτισμός του διαλόγου Εφέ 3Δ.


Το παράθυρο επιλογής χρώματος

Η επιλογή παραθύρου διαλόγου χρώματος αποτελείται από τέσσερις κύριες περιοχές.

Πατήστε στη μεγάλη χρωματιστή περιοχή στα αριστερά για να επιλέξετε ένα νέο χρώμα. Χρησιμοποιώντας αυτήν την περιοχή επιλογής, μπορείτε να τροποποιήσετε δύο συστατικά του χρώματος όπως αναπαριστάνονται στα χρωματικά πρότυπα RGB ή HSB. Σημειώστε ότι αυτά είναι τα δύο συστατικά που δεν είναι επιλεγμένα με ραδιοπλήκτρα στη δεξιά πλευρά του διαλόγου.

Στο δεξιό μέρος της κάτω γραμμής, θα δείτε το αρχικό χρώμα από τη γονική καρτέλα, Χρώματα.

Στο αριστερό μέρος της κάτω γραμμής, είναι ορατό το τρέχον αποτέλεσμα της εργασίας σας σε αυτόν τον διάλογο.

Εικονίδιο σημείωσης

Το LibreOffice χρησιμοποιεί μόνο το μοντέλο χρωμάτων RGB για έγχρωμη εκτύπωση. Τα πεδία ελέγχου CMYK παρέχονται μόνο για να διευκολυνθεί η είσοδος των τιμών χρωμάτων με τη χρήση CMYK.


RGB

Κόκκινο

Ορίζει το κόκκινο συστατικό που τροποποιείται στον κάθετο ολισθητή χρώματος και τα συστατικά πράσινο και γαλάζιο στα δύο πεδία επιλογής χρώματος διαστάσεων. Επιτρεπόμενες τιμές είναι 0 έως 255.

Πράσινο

Ορίζει το πράσινο συστατικό που τροποποιείται στον κάθετο ολισθητή χρώματος και τα συστατικά κόκκινο και γαλάζιο στα δύο πεδία επιλογής χρώματος διαστάσεων. Επιτρεπόμενες τιμές είναι 0 έως 255.

Μπλε

Ορίζει το γαλάζιο συστατικό που τροποποιείται στον κάθετο ολισθητή χρώματος και τα συστατικά πράσινο και κόκκινο στα δύο πεδία επιλογής χρώματος διαστάσεων. Επιτρεπόμενες τιμές είναι 0 έως 255.

Δεκαεξαδικό #

Εμφανίζει και ορίζει την τιμή χρώματος στο χρωματικό πρότυπο RGB εκφρασμένο ως δεκαεξαδικό αριθμό.

HSB

Απόχρωση

Ορίζει το συστατικό απόχρωση που τροποποιείται στον κάθετο ολισθητή χρώματος και τα συστατικά κορεσμός και φωτεινότητα στα δύο πεδία επιλογής χρώματος διαστάσεων. Επιτρεπόμενες τιμές σε βαθμούς είναι από 0 έως 359.

Κορεσμός

Ορίζει το συστατικό κορεσμός που τροποποιείται στον κάθετο ολισθητή χρώματος και τα συστατικά απόχρωση και φωτεινότητα στα δύο πεδία επιλογής χρώματος διαστάσεων. Οι τιμές εκφράζονται σε ποσοστό (0 έως 100).

Φωτεινότητα

Ορίζει το συστατικό φωτεινότητα που τροποποιείται στον κάθετο ολισθητή χρώματος και τα συστατικά απόχρωση και κορεσμός στα δύο πεδία επιλογής χρώματος διαστάσεων. Οι τιμές εκφράζονται σε ποσοστό (0 έως 100).

CMYK

Κυανό

Ορίζει την τιμή του κυανού χρώματος όπως εκφράζεται στο χρωματικό πρότυπο CMYK.

Ματζέντα

Ορίζει την τιμή του χρώματος ματζέντα όπως εκφράζεται στο χρωματικό πρότυπο CMYK.

Κίτρινο

Ορίζει την τιμή του κίτρινου χρώματος όπως εκφράζεται στο χρωματικό πρότυπο CMYK.

Κλειδί

Ορίζει την τιμή του μαύρου χρώματος ή κλειδιού (μαύρο) όπως εκφράζεται στο χρωματικό πρότυπο CMYK.