Χρώμα

Σας επιτρέπει να επιλέξετε ένα χρώμα από την παλέτα χρωμάτων, να επεξεργαστείτε ένα υπάρχον χρώμα, ή να ορίσετε νέα χρώματα.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Περιοχή - Χρώματα.


Χρώματα

Παλέτα

Καθορίζει το όνομα μιας επιλεγμένης παλέτας. Μπορείτε να επιλέξετε εδώ μια διαφορετική παλέτα.

Σύνολο χρωμάτων

Περιέχει έναν κατάλογο των διαθέσιμων χρωμάτων. Πατήστε στο επιθυμητό χρώμα στον κατάλογο για να το επιλέξετε.

Πρόσφατα χρώματα

Εμφανίζει τα τελευταία δώδεκα που επιλέχτηκαν και εφαρμόστηκαν. Η επιλογή ενός νέου χρώματος προστίθεται στα αριστερά του καταλόγου. Εάν ο κατάλογος είναι πλήρης και επιλεγεί ένα νέο χρώμα, τότε το πιο δεξιό χρώμα διαγράφεται.

Προσθήκη

Προσθέτει το νέο χρώμα στην προσαρμοσμένη παλέτα.

Διαγραφή

Διαγράφει το επιλεγμένο χρώμα χωρίς επιβεβαίωση.

Εικονίδιο σημείωσης

Μπορείτε να διαγράψετε χρώματα μόνο από την προσαρμοσμένη παλέτα.


Νέο

Εμφανίζει μια προεπισκόπηση των επιλεγμένων χρωμάτων από την παλέτα χρωμάτων και τις αλλαγές που κάνατε με τους παρακάτω ελέγχους.

R (κόκκινο)

Ο κωδικός χρώματος του κόκκινου συστατικού του χρώματος. Οι εφικτές τιμές είναι μεταξύ 0 και 255.

G (Πράσινο)

Ο κωδικός χρώματος του πράσινου συστατικού του χρώματος. Οι εφικτές τιμές είναι μεταξύ 0 και 255.

Β (γαλάζιο)

Ο κωδικός χρώματος του γαλάζιου συστατικού του χρώματος. Οι εφικτές τιμές είναι μεταξύ 0 και 255.

Δεκαεξαδικό

Ο κωδικός χρώματος εκφρασμένος ως δεκαεξαδική τιμή.

Επιλογή

Το LibreOffice επιτρέπει τον ορισμό προσαρμοσμένων χρωμάτων χρησιμοποιώντας ένα δισδιάστατο γραφικό και αριθμητικό διάγραμμα διαβάθμισης του διαλόγου Επιλογή χρώματος.