Επεξεργασία διαδρομών

Στο παράθυρο διαλόγουΕπεξεργασία διαδρομών, μπορείτε να επιλέξετε κάποιους φακέλους που είναι διαθέσιμοι στο LibreOffice.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε - LibreOffice - Διαδρομές.

Επιλέξτε Εργαλεία - Αυτόματο κείμενο - Διαδρομή.


Διαδρομές

Περιέχει μία λίστα των διαδρομών που έχουν ήδη προστεθεί. Επισημάνετε τη προεπιλεγμένη διαδρομή για τα νέα αρχεία.

Προσθήκη

Ανοίγει τον διάλογο Επιλογή διαδρομής για να επιλέξετε άλλο φάκελο ή τον διάλογο Άνοιγμα για να επιλέξετε άλλο αρχείο.

Διαγραφή

Διαγράφει το επιλεγμένο στοιχείο ή στοιχεία χωρίς ερώτηση επιβεβαίωσης.