Διαδρομές

Αυτή η ενότητα περιέχει τις προεπιλεγμένες διαδρομές σε σημαντικούς φακέλους στο LibreOffice. Αυτές οι διαδρομές μπορούν να επεξεργαστούν από τον χρήστη.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε - LibreOffice - Διαδρομές.

Επιλέξτε Εργαλεία - Αυτόματο κείμενο - Διαδρομή.


Διαδρομές που χρησιμοποιούνται από το LibreOffice

Για τροποποίηση μιας καταχώρισης σε αυτή τη λίστα, πατήστε την καταχώριση και πατήστε Επεξεργασία. Μπορείτε επίσης να διπλοπατήσετε στην καταχώριση.

Προεπιλογή

Το κουμπί Προεπιλογή επαναφέρει τις προεπιλεγμένες θέσεις για όλες τις εγγραφές.

Επεξεργασία

Πατήστε για να εμφανίσετε τον διάλογο Επιλογή διαδρομής ή Επεξεργασία διαδρομών.

Μπορείτε να αλλάξετε την ακολουθία των διαδρομών πατώντας στη γραμμή της στήλης Τύπος. Το πλάτος της στήλης είναι δυνατό να τροποποιηθεί μετακινώντας το διαχωριστικό μεταξύ των στηλών με το ποντίκι.

Στη παρακάτω λίστα διαδρομών, οι διαδρομές για τους κοινούς φακέλους στον κατάλογο που έχει εγκατασταθεί το LibreOffice, δεν εμφανίζονται. Τα δεδομένα χρήστη για κάθε χρήστη αποθηκεύονται στον κατάλογο {user}, ο οποίος βρίσκεται στον κατάλογο του χρήστη.

Τύπος

Διαδρομή

Περιγραφή

Τα έγγραφά μου

Προεπιλεγμένος φάκελος εγγράφων του συστήματός σας

Μπορείτε να δείτε αυτόν τον φάκελο τη πρώτη φορά που ανοίγετε τον διάλογο Άνοιγμα ή Αποθήκευση.

Αυτόματη διόρθωση

Αυτός ο φάκελος αποθηκεύει τις καταχωρίσεις σας στην Αυτόματης διόρθωση κειμένων.

Αυτόματο κείμενο

Αυτός ο φάκελος αποθηκεύει τις καταχωρίσεις σας στο Αυτόματο κείμενο.

Συλλογή

Τα νέα θέματα συλλογής εμπεριέχονται σε αυτόν το φάκελο.

Γραφικά

Ο φάκελος αυτός εμφανίζεται όταν ανοίγετε για πρώτη φορά τον διάλογο για το άνοιγμα ή την αποθήκευση ενός γραφικού.

Αντίγραφα ασφαλείας

Εδώ αποθηκεύονται αυτόματα αντίγραφα ασφαλείας εγγράφων.

Πρότυπα

Σε αυτό τον φάκελο μπορείτε να αποθηκεύσετε τα πρότυπά σας.

Προσωρινά αρχεία

Εδώ τοποθετεί το LibreOffice τα προσωρινά του αρχεία.

Διαβάθμιση

Το LibreOffice διαβάζει την πολιτική TSCP BAF από αυτό το αρχείο.