Γενικά

Στην κατηγορία Γενικά, μπορείτε να επιλέξετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για την αποθήκευση εγγράφων και να επιλέξετε τις προεπιλεγμένες μορφές αρχείων.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε - Φόρτωση/Αποθήκευση - Γενικά.


Εικονίδιο προειδοποίησης

Κάποιες επιλογές δεν μπορούν να επαναφερθούν εάν επεξεργαστούν. Είτε επεξεργαστείτε προς τα πίσω τις αλλαγές χειροκίνητα, ή πατήστε Άκυρο και ξανανοίξτε τον διάλογο επιλογών.


Φόρτωση

Φόρτωση των ρυθμίσεων του χρήστη μαζί με το έγγραφο

Φορτώνει τις ορισμένες από το χρήστη ρυθμίσεις που είναι αποθηκευμένες σε ένα έγγραφο μαζί με το έγγραφο.

Αν η Φόρτωση ρυθμίσεων χρήστη μαζί με το έγγραφο δεν είναι επιλεγμένη, οι ακόλουθες ρυθμίσεις του χρήστη εξακολουθούν να ισχύουν:

Η φόρτωση των ακόλουθων ρυθμίσεων πραγματοποιείται πάντα με ένα έγγραφο, ανεξάρτητα αν έχει σημανθεί ή όχι αυτή η επιλογή:

Φόρτωση επιλογών εκτυπωτή με το κείμενο

Αν είναι ενεργοποιημένο, οι ρυθμίσεις του εκτυπωτή θα φορτωθούν μαζί με το έγγραφο. Αυτό μπορεί να προκαλέσει την εκτύπωση του κειμένου σε έναν απομακρυσμένο εκτυπωτή εάν δεν αλλάξετε χειροκίνητα τον εκτυπωτή στον διάλογο Εκτύπωση. Αν είναι απενεργοποιημένο, ο προεπιλεγμένος εκτυπωτής θα χρησιμοποιηθεί για την εκτύπωση αυτού του εγγράφου. Οι τρέχουσες ρυθμίσεις εκτύπωσης θα αποθηκευτούν με το έγγραφο ανεξάρτητα από την κατάσταση αυτής της επιλογής.

Αποθήκευση

Αυτόματη αποθήκευση εγγράφων

Επεξεργασία ιδιοτήτων του εγγράφου πριν την αποθήκευση

Ορίζει ότι ο διάλογος Επιλογές θα εμφανίζεται κάθε φορά που επιλέγετε την εντολή Αποθήκευση ως.

Πάντα δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας

Αποθηκεύει την προηγούμενη έκδοση ενός εγγράφου ως αντίγραφο ασφαλείας κάθε φορά που αποθηκεύετε ένα έγγραφο. Κάθε φορά που το LibreOffice δημιουργεί ένα αντίγραφο ασφαλείας, αυτό αντικαθιστά το προηγούμενο. Το αντίγραφο ασφαλείας παίρνει την επέκταση .BAK.

Για αλλαγή της τοποθεσίας του αντιγράφου ασφαλείας, επιλέξτε - LibreOffice - Διαδρομές και εισάγετε μετά μια νέα διαδρομή για το αρχείο αντιγράφου.

Αποθήκευση πληροφοριών αυτόματης επαναφοράς κάθε

Καθορίζει ότι τοLibreOfficeθα αποθηκεύει τις πληροφορίες που χρειάζονται για να επαναφέρει όλα τα ανοικτά έγγραφα στην περίπτωση crash. Μπορείτε να ορίστε το χρονικό διάστημα ανάμεσα σε δύο διαδοχικές αποθηκεύσεις.

Λεπτά

Ορίζει το χρονικό διάστημα σε λεπτά για την επιλογή αυτόματης επαναφοράς.

Αυτόματη αποθήκευση και του εγγράφου

Καθορίζει ότι το LibreOffice αποθηκεύει όλα τα ανοικτά έγγραφα κατά την αποθήκευση πληροφοριών αυτόματης ανάκτησης. Χρησιμοποιεί το ίδιο διάστημα χρόνου όπως και η αυτόματη ανάκτηση.

Αποθήκευση URLs σχετικών με σύστημα αρχείων

Μπορείτε να επιλέξετε την προεπιλογή για τη σχετική εκχώρηση της διεύθυνσης URL στο σύστημα αρχείων και στο διαδίκτυο. Η εκχώρηση σχετικών διευθύνσεων είναι δυνατή μόνο εάν το έγγραφο έναρξης και το έγγραφο στο οποίο αναφέρεται με υπέρ-σύνδεση βρίσκονται και τα δύο στην ίδια μονάδα.

Μία σχετική διεύθυνση πάντα ξεκινάει από τον κατάλογο στον οποίο βρίσκεται το τρέχον έγγραφο. Αντίθετα, η απόλυτη διευθυνσιοδότηση ξεκινάει από έναν βασικό κατάλογο. Ο ακόλουθος πίνακας δείχνει τη διαφορά στη σύνταξη ανάμεσα σε σχετικές και απόλυτες αναφορές:

Παραδείγματα

Σύστημα αρχείων

Διαδίκτυο

σχετική

../images/img.jpg

../images/img.jpg

απόλυτη

file:///c|/work/images/img.jpg

http://myserver.com/work/images/img.jpg


Εικονίδιο προειδοποίησης

Η συμβουλή της Βοήθειας εμφανίζει πάντα μια απόλυτη διαδρομή. Ωστόσο, εάν ένα έγγραφο έχει αποθηκευτεί σε μορφή HTML, το LibreOffice θα πραγματοποιήσει εισαγωγή σχετικής διαδρομής, αν το κατάλληλο πεδίο επιλογής είναι επιλεγμένο.


Επιλέξτε αυτό το πεδίο για σχετική αποθήκευση των URLs στο σύστημα αρχείων.

Σχετική αποθήκευση των URL στο διαδίκτυο

Επιλέξτε αυτό το πεδίο για την σχετική αποθήκευση των URLs στο διαδίκτυο.

Προεπιλεγμένη μορφή αρχείου και επιλογές για ODF

Έκδοση μορφής αρχείου ODF

Το OpenOffice.org 3 και το StarOffice 9 εισάγουν νέες δυνατότητες οι οποίες πρέπει να αποθηκευτούν χρησιμοποιώντας την έκδοση 1.2 της μορφής OpenDocument (ODF). Οι προγενέστερες εκδόσεις του OpenOffice.org 2 και του StarOffice 8 υποστηρίζουν τις μορφές αρχείων ODF 1.0/1.1. Αυτές οι προγενέστερες μορφές αρχείων μπορούν να αποθηκεύσουν όλα τα νέα χαρακτηριστικά του νέου λογισμικού.

Οι τρέχουσες εκδόσεις του LibreOffice μπορούν να ανοίξουν έγγραφα σε μορφές ODF 1.0/1.1 και 1.2.

Όταν αποθηκεύετε ένα έγγραφο, μπορείτε να επιλέξετε αν θα αποθηκεύσετε το έγγραφο σε μορφή ODF 1.2, ODF 1.2 (Εκτεταμένο), ή στην προγενέστερη μορφή ODF 1.0/1.1.

Εικονίδιο σημείωσης

Αυτή τη στιγμή το πρότυπο ODF 1.2 (Extended) επιτρέπει στα αρχεία του Draw και του Impress να περιλαμβάνουν σχόλια. Αυτά τα σχόλια μπορούν τα εισαχθούν μέσω του μενού Εισαγωγή - Σχόλιο. Αυτά τα σχόλια χάνονται αν φορτωθεί αν φορτωθεί το έγγραφο σε παλαιότερες εκδόσεις που δεν υποστηρίζουν σχόλια.


Κάποιες εταιρίες ή οργανισμοί μπορεί να χρειάζονται αρχεία ODF στη μορφή ODF 1.0/1.1. Μπορείτε να επιλέξετε αυτή τη μορφή αποθήκευσης στο πεδίο λίστας. Αυτή η παλαιότερη μορφή δεν μπορεί να αποθηκεύσει όλες τις νέες λειτουργίες, γι' αυτό το λόγο η νέα μορφή ODF 1.2 (επεκτεμένη) συνίσταται όπου είναι δυνατόν.

Η κατάσταση του ODF 1.2 επεκταμένου (συμβατότητα) είναι μια περισσότερο συμβατή προς τα πίσω κατάσταση του επεκταμένου ODF 1.2. Χρησιμοποιεί γνωρίσματα που είναι ξεπερασμένα στο ODF1.2 και/ή είναι 'συμβατή με σφάλματα' με παλιότερες εκδόσεις του OpenOffice.org. Μπορεί να είναι χρήσιμη, αν χρειάζεται να ανταλλάξετε έγγραφα ODF με χρήστες, που χρησιμοποιούν εφαρμογές πριν το ODF1.2 ή μόνο παλιές εφαρμογές ODF1.2.

Προειδοποίηση όταν η αποθήκευση δεν γίνεται σε προεπιλεγμένη μορφή ή μορφή ODF

Μπορείτε να επιλέξετε να παίρνετε ένα μήνυμα προειδοποίησης όταν αποθηκεύετε ένα έγγραφο σε μια μορφή που δεν είναι OpenDocument ή την οποία δεν ορίσατε ως προεπιλεγμένο τύπο στο Φόρτωση/Αποθήκευση - Γενικά στο πλαίσιο διαλόγου επιλογές.

Μπορείτε να επιλέξετε τον τύπο αρχείου που θα εφαρμόζεται ως προεπιλογή όταν αποθηκεύετε έγγραφα διαφόρων τύπων. Αν ανταλλάσσετε τα έγγραφα σας με άλλα πρόσωπα που χρησιμοποιούν Microsoft Office, για παράδειγμα, μπορείτε να ορίσετε εδώ να χρησιμοποιεί το LibreOffice μόνο τους τύπους αρχείων του Microsoft Office σαν προεπιλογή.

Τύπος εγγράφου

Ορίζει τον τύπο εγγράφου για τον οποίο θέλετε να ορίσετε την προεπιλεγμένη μορφή αρχείου.

Πάντα αποθήκευση ως

Ορίζει πως τα έγγραφα του επιλεγμένου στα αριστερά τύπου θα αποθηκεύονται πάντα σας αρχεία του συγκεκριμένου τύπου. Μπορείτε να επιλέξετε ένα διαφορετικό τύπο για το τωρινό έγγραφο στον διάλογο Αποθήκευση ως.

Εικονίδιο προειδοποίησης

Κάποιες επιλογές δεν μπορούν να επαναφερθούν εάν επεξεργαστούν. Είτε επεξεργαστείτε προς τα πίσω τις αλλαγές χειροκίνητα, ή πατήστε Άκυρο και ξανανοίξτε τον διάλογο επιλογών.