Δεδομένα Χρήστη

Χρησιμοποιείστε αυτήν τη σελίδα καρτέλας για να εισάγετε ή επεξεργαστείτε δεδομένα χρήστη. Μερικά από τα δεδομένα μπορεί να έχουν ήδη εισαχθεί από τον χρήστη ή τον διαχειριστή του συστήματος κατά την εγκατάσταση του LibreOffice.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε - LibreOffice - Δεδομένα χρήστη.


Τα δεδομένα χρήστη χρησιμοποιούνται από τα πρότυπα και τους Αυτόματους πιλότους στο LibreOffice. Για παράδειγμα, τα πεδία δεδομένων "Όνομα" και "Επώνυμο" χρησιμοποιούνται για εισαχθεί αυτόματα το όνομά σας ως συγγραφέας ενός νέου εγγράφου. Μπορείτε να το δείτε αυτό στο Αρχείο - Ιδιότητες.

Μερικά από τα δεδομένα χρήστη περιλαμβάνονται αυτόματα σε ένα εσωτερικό λεξικό για να τα αναγνωρίζει ο ορθογραφικός έλεγχος. Εάν γίνουν τυπογραφικά λάθη, το πρόγραμμα μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτά τα δεδομένα για να κάνει υποδείξεις διόρθωσης. Σημειώστε ότι αλλαγές σε δεδομένα ισχύουν μόνο μετά την επανεκκίνηση του LibreOffice.

Διεύθυνση

Χρησιμοποιήστε το πεδίο Διεύθυνση για να εισάγετε και να επεξεργαστείτε τα προσωπικά σας δεδομένα χρήστη.

Εταιρία

Πληκτρολογήστε το όνομα της εταιρίας σας σε αυτό το πεδίο.

Όνομα

Πληκτρολογήστε το μικρό όνομά σας.

Επώνυμο

Πληκτρολογήστε το επώνυμό σας.

Αρχικά

Πληκτρολογήστε τα αρχικά σας.

Οδός

Σε αυτό το πεδίο πληκτρολογήστε το όνομα της οδού σας.

Τ.Κ.

Πληκτρολογήστε τον ταχυδρομικό κώδικά σας σε αυτό το πεδίο.

Πόλη

Πληκτρολογήστε την πόλη που ζείτε.

Νομός

Πληκτρολογήστε την περιφέρειά σας.

Τίτλος

Πληκτρολογήστε τον τίτλο σας σε αυτό το πεδίο.

Θέση

Πληκτρολογήστε τη θέση σας στην εταιρία σε αυτό το πεδίο.

Τηλ. (Σπίτι)

Πληκτρολογήστε τον ιδιωτικό σας τηλεφωνικό αριθμό σε αυτό το πεδίο.

Τηλ. (Εργασία)

Πληκτρολογήστε τον αριθμό εργασίας σε αυτό το πεδίο.

Fax

Πληκτρολογήστε τον αριθμό φαξ σε αυτό το πεδίο.

E-mail

Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση αλληλογραφίας σας. Παραδείγματος χάρη, to.onoma.mou@o.parohοs.mou.com