Γραμμή εργαλείων σχεδιασμού φόρμας

Η γραμμή εργαλείων σχεδιασμού φόρμας γίνεται ορατή αν επιλέξετε ένα αντικείμενο φόρμας όταν εργάζεστε στην λειτουργία σχεδιασμού.

Επιλογή

Icon

Το εικονίδιο αυτό αλλάζει το δείκτη του ποντικιού στην κατάσταση επιλογής ή απενεργοποιεί αυτή τη λειτουργία. Η επιλεγμένη λειτουργία χρησιμοποιείται για να επιλέξετε τα στοιχεία ελέγχου της τρέχουσας φόρμας.

Λειτουργία Σχεδίασης Ναι/Όχι

Εναλλάσσει την λειτουργία σχεδιασμού από ενεργή σε ανενεργή και το αντίστροφο. Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιείται για να αλλάζει γρήγορα ανάμεσα σε Σχεδιασμό και λειτουργία Χρήστη. Ενεργοποιείστε για να επεξεργαστείτε τα στοιχεία ελέγχου της φόρμας, απενεργοποιείστε για να χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία ελέγχου της φόρμας.

Εικονίδιο

Κατάσταση σχεδιασμού Ναι/Όχι

Ιδιότητες Ελέγχου

Ανοίγει ένα διάλογο για την επεξεργασία των ιδιοτήτων του επιλεγμένου στοιχείου ελέγχου.

Εικονίδιο

Πεδίο ελέγχου

Ιδιότητες Φόρμας

Σε αυτόν τον διάλογο, μπορείτε να καθορίσετε, μεταξύ άλλων, την προέλευση δεδομένων και τα γεγονότα για ολόκληρη τη φόρμα.

Εικονίδιο

Φόρμα

Περιηγητής δεδομένων

Ορίζει τη δομή δεδομένων του τρέχοντος XForms εγγράφου.

Περιήγηση φόρμας

Ανοίγει τηνΠεριήγηση φόρμας. Η Περιήγηση φόρμας εμφανίζει όλες τις φόρμες και τις δευτερεύουσες φόρμες του τρέχοντος εγγράφου μαζί με τα αντίστοιχα πεδία ελέγχου.

Εικονίδιο

Περιήγηση φόρμας

Προσθήκη πεδίου

Ανοίγει ένα παράθυρο όπου μπορείτε να επιλέξετε ένα πεδίο βάσης δεδομένων για να προσθέσετε στη φόρμα ή στην αναφορά.

Εικονίδιο

Προσθήκη πεδίου

Σειρά ενεργοποίησης Tab

Στο παράθυρο διαλόγου Σειρά Tab μπορείτε να τροποποιήσετε τη σειρά εστίασης των πεδίων ελέγχου, με το πλήκτρο tab.

Εικονίδιο

Σειρά ενεργοποίησης

Άνοιγμα σε κατάσταση σχεδιασμού

Ανοίγει τις φόρμες σε κατάσταση σχεδιασμού ούτως ώστε η φόρμα να μπορεί να υποστεί επεξεργασία.

Εικονίδιο

Άνοιγμα σε κατάσταση σχεδιασμού

Αυτόματη εστίαση στοιχείου ελέγχου

Icon

Εάν είναι ενεργοποιημένη η Αυτόματη Εστίαση στοιχείου Ελέγχου, επιλέγεται το πρώτο στοιχείο ελέγχου φόρμας όταν ανοίξετε το έγγραφο. Σε περίπτωση που δεν έχει ενεργοποιηθεί αυτό το κουμπί, το κείμενο θα επιλεγεί μετά το άνοιγμα. Η Σειρά καρτελών που έχετε ορίσει προσδιορίζει ποιο είναι το πρώτο στοιχείο ελέγχου φόρμας.

Θέση και μέγεθος

Αλλάζει το μέγεθος, μετακινεί, περιστρέφει ή αλλάζει τη κλίση του επιλεγμένου αντικειμένου.

Icon

Θέση και Μέγεθος

Αλλαγή αγκύρωσης

Σας επιτρέπει να μετατρέψετε την αγκύρωση ενός αντικειμένου.

Εικονίδιο

Αλλαγή αγκύρωσης

Μεταφορά μπροστά

Μετακινεί το επιλεγμένο αντικείμενο στην κορυφή της σειράς στοίβαξης, ώστε να είναι μπροστά από τα υπόλοιπα αντικείμενα.

Εικονίδιο

Μεταφορά σε πρώτο πλάνο

Μεταφορά στο βάθος

Μεταφέρει το επιλεγμένο αντικείμενο στο τέλος της σειράς στοίβας, ώστε να είναι πίσω από τα υπόλοιπα αντικείμενα.

Εικονίδιο

Μεταφορά πίσω

Ομαδοποίηση

Ομαδοποιεί τα επιλεγμένα αντικείμενα, έτσι ώστε να μπορούν να μετακινηθούν ως ένα ενιαίο αντικείμενο.

Icon

Ομαδοποίηση

Κατάργηση ομαδοποίησης

Διαλύει την επιλεγμένη ομάδα σε μεμονωμένα αντικείμενα.

Icon

Κατάργηση ομαδοποίησης

Είσοδος στην ομάδα

Ανοίγει την επιλεγμένη ομάδα έτσι ώστε να μπορείτε να επεξεργαστείτε το κάθε αντικείμενο. Αν η επιλεγμένη ομάδα περιέχει μια εμφωλευμένη ομάδα μπορείτε να επαναλάβετε αυτήν την εντολή στις υποομάδες.

Icon

Είσοδος στην Ομάδα

Έξοδος από ομάδα

Καταργεί την ομάδα, έτσι ώστε να μην μπορείτε πια να επεξεργαστείτε τα μεμονωμένα αντικείμενα στην ομάδα.

Icon

Έξοδος από ομάδα

Στοίχιση

Τροποποιεί την στοίχιση των επιλεγμένων αντικειμένων.

Εικονίδιο

Στοίχιση

Εμφάνιση Πλέγματος

Καθορίζει εάν θα εμφανιστεί το πλέγμα.

Εικονίδιο

Εμφάνιση πλέγματος

Προσκόλληση στο πλέγμα

Καθορίζει ότι μπορείτε να μετακινήσετε αντικείμενα μόνο ανάμεσα στα σημεία του πλέγματος.

Εικονίδιο

Συγκράτηση στο πλέγμα

Βοηθητικές γραμμές κατά τη μετακίνηση

Προσδιορίζει εάν θα εμφανίζονται οδηγοί κατά τη μετακίνηση αντικειμένου.

Εικονίδιο

Βοηθητικές γραμμές κατά τη μετακίνηση