Γραμμή σχεδίασης ερωτημάτων

Όταν δημιουργείτε ή τροποποιείτε ένα ερώτημα SQL, χρησιμοποιήστε τα εικονίδια στην γραμμή Σχεδίασης Ερωτημάτων για να ελέγξετε την προβολή των δεδομένων.

Ανάλογα αν έχετε δημιουργήσει το ερώτημα ή αν βλέπετε την σελίδα καρτέλας επιλογών Σχεδίαση ή SQL, εμφανίζονται τα ακόλουθα εικονίδια:

Εκτέλεση ερωτήματος

Εκτελεί το ερώτημα SQL και εμφανίζει το αποτέλεσμα του ερωτήματος. Η λειτουργία Εκτέλεση ερωτήματος δεν αποθηκεύει το ερώτημα.

Εικονίδιο

Εκτέλεση ερωτήματος

Διαγραφή ερωτήματος

Διαγράφει το ερώτημα και αφαιρεί όλους τους πίνακες από το παράθυρο σχεδίασης.

Εικονίδιο

Διαγραφή ερωτήματος

Προβολή σχεδιασμού Ναι/Όχι

Εμφανίζει την προβολή σχεδιασμού ή την προβολή SQL του ερωτήματος.

Εικονίδιο

Προβολή σχεδιασμού Ναι/Όχι

Προσθήκη πινάκων

Ορίζει τους πίνακες που πρόκειται να εισαχθούν στο παράθυρο σχεδίασης. Στο διάλογο Προσθήκη πίνακα , επιλέξτε τους πίνακες που χρειάζεστε για την τρέχουσα εργασία σας.

Εικονίδιο

Εισαγωγή πινάκων

Συναρτήσεις

Εμφανίζει τη σειρά "Συνάρτηση" στο χαμηλότερο κομμάτι της προβολής σχεδιασμού του παραθύρου Σχεδιασμός ερωτήματος.

Εικονίδιο

Συναρτήσεις

Όνομα πίνακα

Εμφανίζει τη γραμμή "Πίνακας" στο χαμηλότερο κομμάτι του Σχεδιασμού ερωτήματος.

Εικονίδιο

Όνομα πίνακα

Ψευδώνυμο

Εμφανίζει τη γραμμή "Ψευδώνυμο" στο χαμηλότερο κομμάτι του Σχεδιασμού ερωτήματος.

Εικονίδιο

Ψευδώνυμο

Διακριτές τιμές

Επεκτείνει την επιλεγμένη έκφραση του Ερωτήματος SQL στην τρέχουσα στήλη κατά την παράμετρο DISTINCT. Η συνέπεια είναι ότι οι ίδιες τιμές που παρουσιάζονται πολλές φορές εμφανίζονται στη λίστα μόνο μία φορά.

Εικονίδιο

Διακριτές τιμές

Το ακόλουθο εικονίδιο είναι στη καρτέλα επιλογών SQL:

Άμεση εκτέλεση εντολής SQL

Στη λειτουργία τοπικής SQL μπορείτε να εισάγετε τις εντολές SQL οι οποίες δεν ερμηνεύονται από το LibreOffice, αλλά αντίθετα διαβιβάζονται απευθείας στην προέλευση δεδομένων. Αν δεν εμφανίσετε αυτές τις αλλαγές στην προβολή σχεδιασμού, δεν θα έχετε τη δυνατότητα να επιστροφής στην προβολή σχεδιασμού.

Εικονίδιο

Άμεση εκτέλεση εντολής SQL