Βασική γραμμή εργαλείων

Η Βασική γραμμή εργαλείων είναι διαθέσιμη σε κάθε εφαρμογή του LibreOffice .

Δημιουργία

Δημιουργεί ένα νέο έγγραφο LibreOffice.

Icon

Δημιουργία

Άνοιγμα αρχείου

Ανοίγει τοπικό ή απομακρυσμένο αρχείο, ή εισάγει ένα.

Icon

Άνοιγμα αρχείου

Αποθήκευση

Αποθηκεύει το τρέχον έγγραφο.

Icon

Αποθήκευση

Αποθήκευση ως

Αποθηκεύει το τρέχον έγγραφο σε μια διαφορετική θέση, ή με διαφορετικό όνομα ή τύπο αρχείου

Icon

Αποθήκευση ως

Έγγραφο ηλ. αλληλογραφίας

Ανοίγει ένα νέο παράθυρο στο προεπιλεγμένο πρόγραμμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με το τρέχον έγγραφο ως επισύναψη. Χρησιμοποιείται ο τρέχον τύπος αρχείου. Εάν το έγγραφο είναι νέο και αναποθήκευτο, χρησιμοποιείται ο τύπος που καθορίζεται στο - Φόρτωση/Αποθήκευση - Γενικά.

Icon

Έγγραφο μηνύματος

Επεξεργασία αρχείου

Χρησιμοποιήστε το Επεξεργασία αρχείου εικονίδιο για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την κατάσταση επεξεργασίας.

Εικονίδιο

Επεξεργασία αρχείου

Εξαγωγή ως PDF

Αποθηκεύει το τρέχον αρχείο με την φορητή μορφή εγγράφου (PDF) έκδοσης 1.4. Ένα αρχείο PDF μπορεί να προβληθεί και να εκτυπωθεί σε οποιαδήποτε λειτουργικό με άθικτη την αρχική μορφοποίησή του, υπό τον όρο ότι το λογισμικό που το υποστηρίζει έχει εγκατασταθεί.

Icon

Άμεση εξαγωγή σε PDF

Άμεση εκτύπωση αρχείου

Κάντε κλικ στο εικονίδιο Άμεση εκτύπωση αρχείου για να εκτυπώσετε το ενεργό έγγραφο με τις τρέχουσες προεπιλεγμένες ρυθμίσεις εκτύπωσης. Αυτές μπορούν να βρεθούν στο παράθυρο διαλόγου Ρύθμιση εκτυπωτή, το οποίο μπορείτε να εμφανίσετε με την εντολή του μενού Ρυθμίσεις Εκτυπωτή.

Icon

Απευθείας εκτύπωση αρχείου

Ορθογραφικός έλεγχος

Ελέγχει το έγγραφο ή την τρέχουσα επιλογή για ορθογραφικά λάθη. Εάν έχει εγκατασταθεί μία επέκταση για τον έλεγχο της γραμματικής, αυτός ο διάλογος ελέγχει επίσης και για τα γραμματικά λάθη.

Icon

Ορθογραφία

Αυτόματος ορθογραφικός έλεγχος ναι/όχι

Ελέγχονται αυτόματα η ορθογραφία καθώς πληκτρολογείτε, και τα λάθη υπογραμμίζονται.

Icon

Αυτόματος ορθογραφικός έλεγχος ναι/όχι

Αποκοπή

Αφαιρεί και αντιγράφει την επιλογή στο πρόχειρο.

Εικονίδιο

Αποκοπή

Αντιγραφή

Αντιγράφει την επιλογή στο πρόχειρο.

Icon

Αντιγραφή

Επικόλληση

Εισάγει τα περιεχόμενα του πρόχειρου στην τοποθεσία του δρομέα και αντικαθιστά οποιοδήποτε επιλεγμένο κείμενο ή αντικείμενα.

Icon

Επικόλληση

Κλωνοποίηση μορφοποίησης

Επιλέξτε πρώτα κείμενο ή ένα αντικείμενο, και πατήστε το εικονίδιο. Μετά κάντε κλικ πάνω στο αντικείμενο ή σύρετε το για να εφαρμόσετε την ίδια μορφοποίηση.

Πατήστε στο εικονίδιο Κλωνοποίηση μορφοποίησης Εικονίδιο στη γραμμή εργαλείων Βασική.

Icon

Κλωνοποίηση μορφοποίησης

Αναίρεση

Αντιστρέφει την τελευταία εντολή ή εγγραφή που πληκτρολογήσατε. Για να επιλέξετε την εντολή που θέλετε να αντιστρέψετε, πατήστε το βέλος στο εικονίδιο Αναίρεση στην βασική γραμμή εργαλείων.

Icon

Αναίρεση

Ακύρωση αναίρεσης

Αντιστρέφει την ενέργεια της τελευταίας εντολής Αναίρεσης. Για να επιλέξετε το βήμα Αναίρεσης που θέλετε να αντιστρέψετε, πατήστε το βέλος δίπλα στο εικονίδιο Ακύρωση αναίρεσης στην βασική γραμμή.

Icon

Ακύρωση αναίρεσης

Υπερσύνδεση

Ανοίγει έναν διάλογο που σας επιτρέπει να δημιουργείτε και να επεξεργάζεστε υπερσυνδέσμους.

Icon

Διάλογος υπερσύνδεσης

Περιήγηση

Κάντε κλικ στο εικονίδιο Περιήγηση Ναι/Όχι για να αποκρύψετε ή να εμφανίσετε την Περιήγηση.

Icon

Περιήγηση Ναι/Όχι

Εστίαση & διάταξη προβολής

Μικραίνει η μεγεθύνει την οθόνη του LibreOffice. Ο τρέχων συντελεστής της εστίασης εμφανίζεται ως τιμή ποσοστού στηνΓραμμή κατάστασης.

Icon

Μεγέθυνση

Βοήθεια LibreOffice

Ανοίγει την κύρια σελίδα της υποστήριξη της Βοήθειας LibreOffice για την τρέχουσα εφαρμογή.Έχετε τη δυνατότητα να περιηγηθείτε στις σελίδες υποστήριξης και να αναζητήσετε όρους στο ευρετήριο ή ακόμα και τμήμα κειμένου.

εικονίδιο

Βοήθεια του LibreOffice

Τι είναι αυτό

Επιτρέπει εκτεταμένες συμβουλές βοηθείας κάτω από το δείκτη του ποντικιού μέχρι το επόμενο κλικ.

icon

Τι είναι αυτό

Φόρτωση URL

Φορτώνει το έγγραφο που ορίζεται από ένα εισηγμένο URL. Μπορείτε να πληκτρολογήσετε ένα νέο URL, να επεξεργαστήτε ένα URL, ή να επιλέξετε ένα από τη λίστα. Προβάλει την πλήρη διαδρομή του τρέχοντος εγγράφου.

Εικονίδιο συμβουλής

Ενεργοποιήστε το URL φόρτωσης με την εντολή Ορατά πλήκτρα (δεξιοπατώντας στη γραμμή εργαλείων).