Βοήθεια

Το μενού Βοήθειας σας επιτρέπει να ξεκινήσετε και να ελέγξετε το σύστημα βοήθειας του LibreOffice.

Βοήθεια LibreOffice

Ανοίγει την κύρια σελίδα της υποστήριξη της Βοήθειας LibreOffice για την τρέχουσα εφαρμογή.Έχετε τη δυνατότητα να περιηγηθείτε στις σελίδες υποστήριξης και να αναζητήσετε όρους στο ευρετήριο ή ακόμα και τμήμα κειμένου.

εικονίδιο

Βοήθεια του LibreOffice

Τι είναι αυτό

Επιτρέπει εκτεταμένες συμβουλές βοηθείας κάτω από το δείκτη του ποντικιού μέχρι το επόμενο κλικ.

icon

Τι είναι αυτό

Οδηγοί χρήστη

Ανοίγει τη σελίδα τεκμηρίωσης στον περιηγητή ιστού, όπου οι χρήστες μπορούν να μεταφορτώσουν, να διαβάσουν ή να αγοράσουν οδηγούς χρήστη του LibreOffice, γραμμένους από την κοινότητα.

Λήψη διαδικτυακής βοήθειας

Ανοίγει τη σελίδα υποστήριξης της κοινότητας στον περιηγητή ιστού. Χρησιμοποιήστε αυτήν τη σελίδα για να ρωτήσετε για τη χρήση του LibreOffice. Για επαγγελματική υποστήριξη με συμφωνία παροχής υπηρεσιών, δείτε την σελίδα επαγγελματικής υποστήριξης του LibreOffice .

Αποστολή ανάδρασης

Ανοίγει μια φόρμα ανάδρασης στον περιηγητή ιστού, όπου οι χρήστες μπορούν να αναφέρουν σφάλματα λογισμικού.

Επανεκκίνηση σε ασφαλή λειτουργία

Η ασφαλής λειτουργία είναι μια λειτουργία όπου το LibreOffice αρχίζει προσωρινά με νέα κατατομή (προφίλ) χρήστη και απενεργοποιεί την επιτάχυνση υλικού. Βοηθά στην επαναφορά ενός μη λειτουργικού στιγμιοτύπου του LibreOffice.

Πληροφορίες άδειας

Εμφανίζει την άδεια και το διάλογο νομικών πληροφοριών.

Μνείες του LibreOffice

Εμφανίζει το έγγραφο CREDITS.odt. που καταχωρίζει τα ονόματα των ατόμων που συνέβαλαν στον πηγαίο κώδικα του OpenOffice.org (και των οποίων η συμβολή εισήχθη στο LibreOffice) ή στο LibreOffice από 28/09/2010.

Έλεγχος ενημερώσεων

Ενεργοποιήστε μια σύνδεση διαδικτύου για το LibreOffice. Εάν χρειάζεστε έναν μεσολαβητή, ελέγξτε τις ρυθμίσεις του μεσολαβητή LibreOffice στο - Διαδίκτυο. Έπειτα επιλέξτε Έλεγχος ενημερώσεων για να ελέγξετε την διαθεσιμότητα μιας νεότερης έκδοσης του πακέτου γραφείου.

Σχετικά με το LibreOffice

Εμφανίζει γενικές πληροφορίες του προγράμματος, όπως ο αριθμός έκδοσης και τα πνευματικά δικαιώματα.

Εκδόσεις και αριθμοί δόμησης

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των εκτεταμένων συμβουλών βοήθειας

Tο παράθυρο βοήθειας του LibreOffice

Συμβουλές και εκτεταμένες συμβουλές

Ευρετήριο - Αναζήτηση στη βοήθεια βάσει λέξης-κλειδί

Εύρεση - Η αναζήτηση πλήρους κειμένου

Διαχείριση σελιδοδεικτών

Περιεχόμενα - Τα κύρια θέματα της βοήθειας