Εκδόσεις και αριθμοί δόμησης

  1. Επιλέξτε Βοήθεια - Πληροφορίες για το LibreOffice. Αυτό ανοίγει ένα κουτί διαλόγου που περιέχει πληροφορίες για το πρόγραμμα.

  2. Δείτε τις λίστες συντελεστών κώδικα και Βίκι στην ιστοσελίδα LibreOffice.

Tο παράθυρο βοήθειας του LibreOffice