Αναίρεση έντονης μορφοποίησης για ένα έγγραφο

Μπορείτε να αναιρέσετε όλες τις μορφοποιήσεις που δεν έγιναν από τεχνοτροπίες σε λίγα βήματα.

Άμεση μορφοποίηση και μορφοποίηση με πρότυπα

Όταν μορφοποιείτε κάποιο έγγραφο χωρίς τεχνοτροπίες, αυτό αναφέρεται ως "άμεση" μορφοποίηση. Αυτό σημαίνει ότι τροποποιείτε κείμενο ή άλλα αντικείμενα, όπως πλαίσια ή πίνακες, εφαρμόζοντας άμεσα διάφορες ιδιότητες. Η μορφοποίηση ισχύει μόνο για την επιλεγμένη περιοχή και όλες οι αλλαγές πρέπει να πραγματοποιούνται ξεχωριστά. Οι τεχνοτροπίες, από την άλλη πλευρά, δεν εφαρμόζονται άμεσα στο κείμενο, αλλά αντίθετα καθορίζονται πρώτα στο παράθυρο τεχνοτροπιών και στη συνέχεια εφαρμόζονται. Ένα πλεονέκτημα είναι ότι όταν αλλάζετε τεχνοτροπία, όλα τα μέρη του εγγράφου για τα οποία έχει καθοριστεί αυτή η τεχνοτροπία τροποποιούνται ταυτόχρονα.

Μπορείτε να απομακρύνετε την άμεση μορφοποίηση από το έγγραφό σας επιλέγοντας όλο το κείμενο με τα πλήκτρα συντόμευσης +A και μετά να επιλέξετε Μορφή - Καθαρισμός άμεσης μορφοποίησης.

Απομάκρυνση όλων των έντονων μορφών σε ένα έγγραφο LibreOffice Writer

  1. Πατήστε Ctrl+A για να επιλέξετε όλο το κείμενο.

  2. Επιλέξτε Μορφή - Καθαρισμός άμεσης μορφοποίησης.

Αφαίρεση όλων των Έντονων μορφοποιήσεων σε ένα υπολογιστικό φύλλο LibreOffice Calc

  1. Ενώ πατάτε το πλήκτρο Shift κάντε κλικ στο πρώτο και μετά στο τελευταίο φύλλο για να επιλέξετε όλα τα φύλλα.

  2. Πατήστε Ctrl+A για να επιλέξετε όλο το κείμενο.

  3. Επιλέξτε Μορφή - Καθαρισμός άμεσης μορφοποίησης.

Αφαίρεση όλων των έντονων μορφοποιήσεων σε μια παρουσίαση LibreOffice Presentation

  1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Διάρθρωση για να ανοίξετε την προβολή διάρθρωσης.

  2. Πατήστε Ctrl+A για να επιλέξετε όλο το κείμενο.

  3. Επιλέξτε Μορφή - Καθαρισμός άμεσης μορφοποίησης.