Εναλλαγή μεταξύ καταστάσεων εισαγωγής και αντικατάστασης

Χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο:

Πατήστε το πλήκτρο Insert για να πραγματοποιήσετε εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών εισαγωγής και αντικατάστασης. Η τρέχουσα λειτουργία εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης.

Χρησιμοποιώντας το ποντίκι:

Στη γραμμή κατάστασης, κάντε κλικ στο κουμπί που υποδεικνύει την τρέχουσα λειτουργία για να πραγματοποιήσετε εναλλαγή στην άλλη λειτουργία:

Εντολές πληκτρολογίου