Διαχείριση προτύπων

Ο διάλογος διαχείρισης προτύπων διευκολύνει τη διαχείριση προτύπων και επιτρέπει την έναρξη νέων εγγράφων χρησιμοποιώντας πρότυπα.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε το μενού Αρχείο – Νέο – Πρότυπα.

Επιλέξτε το μενού Αρχείο – Πρότυπα – Διαχείριση προτύπων..

Εισάγετε +Shift+N σε οποιοδήποτε άρθρωμα LibreOffice.

Πατήστε το πλήκτρο Πρότυπα στο κέντρο έναρξης.

Επιλέξτε οποιονδήποτε τύπο προτύπου με το πλήκτρο Πρότυπα του κέντρου έναρξης.


Τα πρότυπα εξοικονομούν χρόνο επεξεργασίας ξεκινώντας νέα έγγραφα με προσυμπληρωμένα περιεχόμενα και μορφοποίηση. Η διαχείριση προτύπων επιτρέπει την πρόσβαση και οργάνωση προτύπων στο LibreOffice.

Το LibreOffice έρχεται με ένα σύνολο ενσωματωμένων προτύπων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία εγγράφων, παρουσιάσεις, υπολογιστικά φύλλα ή σχέδια. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διαθέσιμα πρότυπα στη διαχείριση προτύπων, να δημιουργήσετε τα δικά σας πρότυπα ή να περιηγηθείτε διαδικτυακά για πρόσθετα πρότυπα.

Εικονίδιο σημείωσης

Εάν έχετε ανοίξει το κέντρο έναρξης του LibreOffice και δεν έχετε ακόμα ανοίξει κάποιο έγγραφο ή εφαρμογή, η διαχείριση προτύπων μπορεί να προσπελαστεί διαφορετικά. Το Ctrl-Shift-N θα ανοίξει πάλι τη διαχείριση προτύπων, αλλά μπορεί να προσπελαστεί επίσης επιλέγοντας Πρότυπα από την αριστερή πλευρική στήλη και επιλέγοντας κατόπιν τη διαχείριση προτύπων.


Κύριο παράθυρο – Επιλογές προτύπου

Οι προεπισκοπήσεις των διαθέσιμων προτύπων εμφανίζονται στο κύριο παράθυρο με βάση τις επιλογές αναζήτησης και φιλτραρίσματος. Διπλοπατήστε σε οποιοδήποτε εικονίδιο προτύπου για να ανοίξετε ένα νέο έγγραφο με τα περιεχόμενα και τη μορφοποίηση του προτύπου.

Αναζήτηση

Μπορείτε να αναζητήσετε κάποιο πρότυπο εισάγοντας κείμενο στο πλαίσιο αναζήτησης πάνω αριστερά. Το κύριο παράθυρο εμφανίζει τα πρότυπα που βρέθηκαν.

Φίλτρο

Μπορείτε να φιλτράρετε όλες τις εφαρμογές, τα έγγραφα, τα υπολογιστικά φύλλα ή σχέδια επιλέγοντας από το πτυσσόμενο πλαίσιο πάνω στο κέντρο. Το κύριο παράθυρο εμφανίζει τα φιλτραρισμένα πρότυπα.

Κατηγορίες

Οι κατηγορίες είναι φάκελοι όπου βάζετε τα πρότυπα σας. Μπορείτε να επιλέξετε από τις προεπιλεγμένες κατηγορίες τα πρότυπά μου, επαγγελματική αλληλογραφία, MediaWiki, άλλα επαγγελματικά έγγραφα, προσωπική αλληλογραφία και έγγραφα, παρουσιάσεις ή τεχνοτροπίες. Μπορείτε να δημιουργήσετε νέες κατηγορίες για προσωπική σας χρήση. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο ρυθμίσεις της διαχείρισης προτύπων για να δημιουργήσετε μια νέα κατηγορία.

Εικονίδιο σημείωσης

Δεν επιτρέπονται κατηγορίες μέσα σε κατηγορία.


Εικονίδιο σημείωσης

Για προσθήκη των προτύπων σε έναν άλλο φάκελο στην κατηγορία Τα πρότυπα μου, επιλέξτε - LibreOffice - Διαδρομές και έπειτα εισάγετε τη διαδρομή.


Ρυθμίσεις

Πατήστε στο εικονίδιο ρυθμίσεις κάτω αριστερά για να ανοίξετε το μενού ρυθμίσεων. Οι επιλογές είναι: δημιουργία νέας κατηγορίας, διαγραφή κατηγορίας, ή ανανέωση. Εάν ένα προεπιλεγμένο πρότυπο για νέα έγγραφα έχει αλλάξει, υπάρχει διαθέσιμη μια πρόσθετη επιλογή επαναφοράς στο προεπιλεγμένο εργοστασιακό πρότυπο.

Διαδικτυακή περιήγηση προτύπων

Για να περιηγηθείτε για περισσότερα διαδικτυακά πρότυπα, πατήστε στο εικονίδιο περιήγησης διαδικτυακών προτύπων κάτω αριστερά για να ανοίξετε ένα παράθυρο περιήγησης και να αναζητήσετε πρότυπα στο https://templates.libreoffice.org.

Άνοιγμα

Επιλέξτε ένα πρότυπο στο κύριο παράθυρο, δεξιοπατήστε και επιλέξτε Άνοιγμα, πατήστε Enter ή διπλοπατήστε για να ανοίξετε ένα νέο έγγραφο χρησιμοποιώντας αυτό το πρότυπο.

Επεξεργασία

Επιλέξτε ένα πρότυπο στο κύριο παράθυρο, δεξιοπατήστε και επιλέξτε Επεξεργασία για να επεξεργαστείτε το πρότυπο. Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο για πρότυπα που δεν είναι ενσωματωμένα.

Ορισμός ως προεπιλογή

Επιλέξετε ένα πρότυπο στο κύριο παράθυρο, δεξιοπατήστε και επιλέξτε Ορισμός ως προεπιλογή για να ορίσετε το πρότυπο ως το προεπιλεγμένο πρότυπο. Αυτό θα προκαλέσει την εμφάνιση ενός πράσινου σημάδι πάνω από το πρότυπο και το πρότυπο θα φορτωθεί αυτόματα όταν ένα νέο έγγραφο δημιουργείται χρησιμοποιώντας την κατάλληλη εφαρμογή.

Εικονίδιο συμβουλής

Μετονομασία

Επιλέξτε ένα πρότυπο στο κύριο παράθυρο, δεξιοπατήστε και σημειώστε Μετονομασία για να μετονομάσετε το πρότυπο. Αυτό θα εμφανίσει ένα πλαίσιο διαλόγου όπου μπορεί να επιλεγεί νέο όνομα για το πρότυπο. Πληκτρολογήστε το όνομα και επιλέξτε Εντάξει ή Άκυρο για να επαναφέρετε το όνομα που έχει ήδη οριστεί.

Διαγραφή

Επιλέξτε ένα πρότυπο στο κύριο παράθυρο και πατήστε το πλήκτρο διαγραφή, ή δεξιοπατήστε, επιλέξτε Διαγραφή για να διαγράψετε το πρότυπο. Θα εμφανιστεί ένα πλαίσιο διαλόγου που θα ζητήσει επιβεβαίωση. Επιλέξτε Ναι για διαγραφή ή Όχι για ακύρωση.

Μετακίνηση

Αφού επιλέξετε ένα πρότυπο για μετακίνησή του σε διαφορετική κατηγορία, επιλέξτε Μετακίνηση. Τα προεπιλεγμένα πρότυπα δεν μπορούν να μετακινηθούν, αλλά μπορούν να δημιουργηθούν αντίγραφα σε άλλες κατηγορίες.

Εξαγωγή

Επιλέξτε ένα πρότυπο στο κύριο παράθυρο και έπειτα πατήστε το πλήκτρο Εξαγωγή κάτω δεξιά για να εξάγετε το πρότυπο σε έναν φάκελο στον υπολογιστή σας.

Εισαγωγή

Πατήστε ρο πλήκτρο Εισαγωγή κάτω δεξιά και επιλέξτε μια κατηγορία για να εισάγετε ένα πρότυπο από τον υπολογιστή σας σε αυτήν την κατηγορία στη διαχείριση προτύπων.

Παραδείγματα

Παράδειγμα 1 – Δημιουργία επαγγελματικής επιστολής

 1. Ανοίξτε το LibreOffice Writer

 2. Πατήστε +Shift+N, ή επιλέξτε Αρχείο - Δημιουργία - Πρότυπα για να ανοίξετε τον διαχειριστή προτύπων.

 3. Πληκτρολογήστε “επαγγελματική επιστολή” στο πλαίσιο αναζήτησης

 4. Επιλέξτε ένα από τα πρότυπα στο κύριο παράθυρο διπλοπατώντας σε αυτό και πατώντας το πλήκτρο στηλοθέτη για να επιλέξετε και μετά το πλήκτρο Enter

 5. Δημιουργείται ένα νέο έγγραφο που χρησιμοποιεί αυτό το πρότυπο σε ένα νέο στιγμιότυπο του LibreOffice Writer

 6. Αλλάξτε το κείμενο και τον λογότυπο όπως απαιτείται

Παράδειγμα 2 – Εισαγωγή προτύπου – Προσωπικό υπολογιστικό φύλλο προϋπολογισμού

 1. Ανοίξτε το LibreOffice Calc

 2. Πατήστε +Shift+N, ή επιλέξτε Αρχείο - Δημιουργία - Πρότυπα για να ανοίξετε τον διαχειριστή προτύπων.

 3. Πατήστε στο εικονίδιο κόσμος για να περιηγηθείτε για διαδικτυακά πρότυπα

 4. Αναζητήστε το προσωπικό πρότυπο προϋπολογισμού, έπειτα μεταφορτώστε το

 5. Ανοίξτε τη διαχείριση προτύπων και επιλέξτε το πλήκτρο Εισαγωγή

 6. Επιλέξτε μια κατηγορία για να αποθηκεύσετε το νέο πρότυπο (π.χ. Τα πρότυπά μου) και πατήστε Εντάξει.

 7. Περιηγηθείτε στον φάκελο όπου μεταφορτώσατε το πρότυπο, επιλέξτε το και πατήστε Άνοιγμα.

 8. Το πρότυπο είναι τώρα διαθέσιμο στην κατηγορία που επιλέξατε.

Παράδειγμα 3 – LibreOffice Impress – Πρότυπο παρουσίασης

 1. Ανοίξτε το LibreOffice Impress

 2. Η διαχείριση προτύπων ανοίγει αυτόματα όταν ανοίγετε το LibreOffice Impress.

 3. Επιλέξτε ένα πρότυπο για την παρουσίασή σας, φιλτράρετε ανά κατηγορίες ή αναζήτηση.

 4. Πρόσθετα χαρακτηριστικά δεν είναι διαθέσιμα και μπορείτε να επιλέξετε μόνο πρότυπο, φίλτρο, ή εισαγωγή.

 5. Μετά την έναρξη του LibreOffice Impress, μπορείτε να εκτελέσετε τη διαχείριση προτύπων πάλι για να προσπελάσετε πρόσθετα χαρακτηριστικά.

Εικονίδιο συμβουλής

Χρησιμοποιήστε τις κατηγορίες για να οργανώσετε τα πρότυπά σας. Δημιουργήστε νέα πρότυπα ή μεταφορτώστε πρότυπα και οργανώστε τη διαχείριση προτύπων. Χρησιμοποιήστε πρότυπα για να εξοικονομήσετε χρόνο για επαναλαμβανόμενα έγγραφα.


Δείτε Πρότυπα και τεχνοτροπίες για σχετικές πληροφορίες.

Δείτε Δημιουργία προτύπου εγγράφου για σχετικές πληροφορίες.

Δείτε Κεφάλαιο 3 – Χρήση Τεχνοτροπιών και προτύπων στον οδηγό εκκίνησης, που είναι διαθέσιμος από τον ιστότοπο τεκμηρίωσης.

Δείτε το https://templates.libreoffice.org για πρότυπα προς μεταφόρτωση.