Οθόνη έναρξης

Καλώς ήλθατε στο LibreOffice. Ευχαριστούμε που χρησιμοποιείτε την βοήθεια του LibreOffice . Πατήστε F1 όποτε χρειαστείτε βοήθεια για την χρήση του LibreOffice.

Βλέπετε το κέντρο έναρξης όταν δεν υπάρχει ανοιχτό έγγραφο στο LibreOffice. Είναι διαιρεμένο σε δύο μέρη. Πατήστε ένα πλήκτρο στο αριστερό τμήμα για να ανοίξετε νέο έγγραφο ή διάλογο αρχείου.

Άνοιγμα υφισταμένων αρχείων

Το πλήκτρο Άνοιγμα αρχείου παρουσιάζει τον διάλογο ανοίγματος αρχείου.

Το πλήκτρο Απομακρυσμένα αρχεία εμφανίζει έναν διάλογο Απομακρυσμένα αρχεία για να ανοίξετε αποθηκευμένα αρχεία σε απομακρυσμένους διακομιστές.

Το πλήκτρο Πρόσφατα αρχεία εμφανίζει μικρογραφίες των πιο πρόσφατων εγγράφων που ανοίξατε. Αφήνοντας το ποντίκι σας πάνω από τη μικρογραφία για να επισημαίνεται το έγγραφο, εμφανίζεται μια συμβουλή για τη θέση του εγγράφου και ένα εικονίδιο στα πάνω δεξιά για διαγραφή της μικρογραφίας από το παράθυρο και από τον κατάλογο των πρόσφατων αρχείων. Πατήστε τη μικρογραφία για να ανοίξετε το από κάτω έγγραφο.

Εικονίδιο συμβουλής

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πτυσσόμενο πλήκτρο Πρόσφατα αρχεία για να ανοίξετε ένα μενού όπου μπορείτε να διαγράψετε τον κατάλογο των πρόσφατα ανοιγμένων εγγράφων.


Πατήστε το πτυσσόμενο πλήκτρο Πρότυπα για να εμφανιστούν όλα τα υπάρχοντα πρότυπα στη δεξιά πλευρά του παραθύρου.

Εικονίδιο συμβουλής

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πτυσσόμενο πλήκτρο Πρότυπα για να ανοίξετε ένα μενού όπου μπορείτε να φιλτράρετε τα υφιστάμενα πρότυπα κατά τύπο εγγράφου ή να ανοίξετε τον διάλογο Πρότυπα.


Εικονίδιο συμβουλής

Δεξιοπατήστε ένα πρότυπο στο δεξιό παράθυρο για να ανοίξετε ένα μενού όπου μπορείτε είτε να ανοίξετε το πρότυπο και να δημιουργήσετε νέο έγγραφο με βάση το πρότυπο ή να επεξεργαστείτε το ίδιο το πρότυπο.


Δημιουργήστε:

Κάθε πλήκτρο εγγράφου ανοίγει ένα νέο έγγραφο του καθορισμένου τύπου.

Το πλήκτρο Επεκτάσεις ανοίγει τη σελίδα https://extensions.libreoffice.org/, ου μπορείτε να μεταφορτώσετε πρότυπα και πρόσθετα χαρακτηριστικά για το LibreOffice.

Εικονίδιο προειδοποίησης

Δεν θα εμφανίσει μια μικρογραφία εικόνας του περιεχομένου της κάθε τύπος αρχείου. Αντίθετα, μπορείτε να δείτε ένα μεγάλο εικονίδιο που χρησιμοποιείται από τον υπολογιστή σας για αυτόν τον τύπο αρχείου.