Αλλαγή προεπιλεγμένων προτύπων

Όταν ανοίγετε ένα νέο έγγραφο με την επιλογή Αρχείο - Δημιουργία, εμφανίζεται ένα κενό έγγραφο βασισμένο σε πρότυπο του LibreOffice. Μπορείτε να επεξεργαστείτε, να τροποποιήσετε ή να αντικαταστήσετε το πρότυπο αυτό, ώστε το νέο έγγραφο να περιέχει τις προσαρμοσμένες τεχνοτροπίες ή άλλα περιεχόμενα.

Τροποποίηση προεπιλεγμένων προτύπων

Εικονίδιο σημείωσης

Μπορείτε να ορίσετε ένα πρότυπο για κάθε λειτουργική μονάδα του LibreOffice. Ακολουθεί περιγραφή της διαδικασίας για έγγραφα κειμένου.


  1. Αποθηκεύστε το έγγραφο επιλέγοντας Αρχείο - Πρότυπα - Αποθήκευση ως πρότυπο και αποθηκεύστε το έγγραφο στην κατηγορία Τα πρότυπά μου.

  2. Επιλέξτε Αρχείο - Δημιουργία - Πρότυπα.

  3. Διπλοπατήστε Τα πρότυπά μου στον κατάλογο. Θα δείτε τα πρότυπα του χρήστη στον κατάλογο του χρήστη που ορίζεται στο -LibreOffice - Διαδρομές. Επιλέξτε το πρότυπο που μόλις αποθηκεύσατε.

  4. Επιλέξτε Ορισμός ως προεπιλογή. Την επόμενη φορά που θα ανοίξετε ένα νέο έγγραφο κειμένου, το νέο έγγραφο θα βασίζεται στο νέο προεπιλεγμένο πρότυπο.

Χρήση προσαρμοσμένων προτύπων

Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να κάνετε πιο εύκολη τη δουλειά σας χρησιμοποιώντας τα δικά σας προσαρμοσμένα πρότυπα.

Πρότυπα στο φάκελο προτύπων

Μπορείτε να αποθηκεύσετε ένα νέο πρότυπο με Αρχείο - Πρότυπα - Αποθήκευση ως πρότυπο ή επιλέγοντας τύπο αρχείου "Πρότυπο" σε οποιοδήποτε διάλογο αποθήκευσης. Αποθηκεύστε το πρότυπο στον κατάλογο χρήστη που ορίζεται στο - LibreOffice - Διαδρομές για να μπορείτε να προσπελάζετε το πρότυπο μέσα από τον διάλογο Αρχείο - Νέο - Πρότυπα.

Για άνοιγμα του προτύπου για επεξεργασία, διαλέξτε Αρχείο - Δημιουργία - Πρότυπα, επιλέξτε το πρότυπο και πατήστε το κουμπί Επεξεργασία.