Εισαγωγή μη χωριζόμενων διαστημάτων, ενωτικών και ήπιων ενωτικών

Διαστήματα χωρίς αλλαγή

Για να αποτρέψετε τον διαχωρισμό δύο λέξεων στο τέλος μιας γραμμής, κρατήστε πατημένο το μαζί με το Shift όταν πληκτρολογείτε το διάστημα μεταξύ των λέξεων.

Εικονίδιο σημείωσης

Στο Calc, δε μπορείτε να εισάγετε διαστήματα χωρίς αλλαγή.


Μη χωριζόμενο ενωτικό

Ένα παράδειγμα μη χωριζόμενου ενωτικού μπορεί να αποτελεί η ονομασία μιας εταιρίας, όπως A-Z. Προφανώς, δεν θα θέλατε το A- να εμφανίζεται στο τέλος της γραμμής και το Z στην αρχή της επόμενης. Για να λύσετε αυτό το πρόβλημα, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Shift+Ctrl+ σύμβολο μείον. Με άλλα λόγια, κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα Shift και Ctrl και πατήστε το πλήκτρο με το σύμβολο μείον.

Αντικατάσταση ενωτικών από παύλες

Για να εισάγετε παύλες, μπορείτε να βρείτε στο Εργαλεία - Αυτόματη διόρθωση - Επιλογές αυτόματης διόρθωσης - Επιλογές την επιλογή Αντικατάσταση παυλών. Αυτή η επιλογή αντικαθιστά ένα ή δύο ενωτικά κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες με en-dash ή em-dash (δείτε το Επιλογές αυτόματης διόρθωσης).

Για περισσότερες αντικαταστάσεις δείτε τον πίνακα αντικατάστασης στο Εργαλεία - Αυτόματη διόρθωση - Επιλογές αυτόματης διόρθωσης- Αντικατάσταση. Εκεί μπορείτε, ανάμεσα και σε άλλα πράγματα, να αντικαταστήσετε αυτόματα μια συντόμευση από μια παύλα, ακόμα και σε άλλη γραμματοσειρά.

Ήπιο ενωτικό

Για υποστήριξη αυτόματου συλλαβισμού εισάγετε ένα ήπιο ενωτικό μέσα σε λέξη, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα +σύμβολο μείον. Η λέξη διαχωρίζεται σε αυτήν τη θέση όταν είναι στο τέλος της γραμμής, ακόμη και αν ο αυτόματος συλλαβισμός για αυτήν την παράγραφο είναι κλειστός.

Ειδικοί χαρακτήρες

Σημάδι μορφοποίησης