Περιήγηση σύνοψης εγγράφου

Όλα τα περιεχόμενα της περιήγησης αναφέρονται σε αυτήν την ενότητα ως "κατηγορίες", ανεξάρτητα αν είναι τίτλοι, φύλλα, πίνακες, πλαίσια κειμένου, γραφικά, αντικείμενα OLE, ενότητες, υπερσύνδεσμοι, αναφορές, ευρετήρια ή σημειώσεις.

Η περιήγηση εμφανίζει όλους τους τύπους αντικειμένων, οι οποίοι περιέχονται σε ένα έγγραφο. Εάν εμφανιστεί ένα σύμβολο συν δίπλα σε μια κατηγορία, αυτό υποδεικνύει ότι υπάρχει τουλάχιστον ένα αντικείμενο αυτού του είδους. Εάν αφήσετε το δείκτη του ποντικιού επάνω στο όνομα κατηγορίας για λίγο, εμφανίζεται ο αριθμός αντικειμένων σε μια εκτεταμένη συμβουλή.

Ανοίξτε μια κατηγορία κάνοντας κλικ στο σύμβολο συν. Εάν θέλετε μόνο να εμφανίζονται οι καταχωρήσεις μιας συγκεκριμένης κατηγορίας, επιλέξτε την κατηγορία και κάντε κλικ στο εικονίδιο Προβολή περιεχομένου. Μέχρι να κάνετε ξανά κλικ στο εικονίδιο, θα εμφανίζονται μόνο τα αντικείμενα αυτής της κατηγορίας.

Μπορείτε να αγκυρώσετε την περιήγηση σε οποιοδήποτε περίγραμμα εγγράφου ή να το μετατρέψετε πάλι σε ελεύθερο παράθυρο (κάντε διπλό κλικ στη γκρίζα περιοχή). Μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος της περιήγησης όταν είναι ελεύθερο παράθυρο.

Περιήγηση σε αντικείμενα γρήγορης πρόσβασης

Μετακίνηση και απόθεση μέσα σε ένα έγγραφο LibreOffice