Επεξεργασία υπερσυνδέσμων

Όταν πατάτε -πάτημα σε έναν υπερσύνδεσμο σε ένα έγγραφο του Writer, ο περιηγητής σας ανοίγει την αιτούμενη διεύθυνση στο διαδίκτυο. Αν δεν χρησιμοποιείτε ποντίκι, τοποθετήστε το δρομέα μέσα στον υπερσύνδεσμο, ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος πατώντας Shift+F10, και μετά επιλέξτε Άνοιγμα υπερσυνδέσμου.

Αλλάξτε το κείμενο υπερσυνδέσμου ακολουθώντας την εξής διαδικασία

Αν αφήσετε τον υπερσύνδεσμο τοποθετώντας τον δρομέα κάπου αλλού, μόνο το ορατό κείμενο θα αλλάξει.

Αν αφήσετε τον υπερσύνδεσμο εισάγοντας ένα χαρακτήρα διάστημα αμέσως μετά τον τελευταίο χαρακτήρα, η επιλογή Αυτόματη Διόρθωση -αν είναι ενεργοποιημένη- θα αλλάξει τη URL προορισμού για να είναι ίδια με το ορατό κείμενο.

Αλλάξτε τη διεύθυνση URL ενός υπερσυνδέσμου ακολουθώντας την εξής διαδικασία

Αλλάξτε την ιδιότητα όλων των υπερσυνδέσμων

  1. Ανοίξτε το παράθυρο τεχνοτροπιών.

  2. Πατήστε στο εικονίδιο τεχνοτροπίας χαρακτήρων.

  3. Δεξιοπατήστε στην τεχνοτροπία χαρακτήρα "Σύνδεσμος διαδικτύου" ή "Διαβασμένος σύνδεσμος διαδικτύου", και επιλέξτε Τροποποίηση.

  4. Στο παράθυρο διαλόγου, επιλέξτε τις νέες ιδιότητες και πατήστε στο Εντάξει.

Επεξεργασία ενός πεδίου υπερσυνδέσμου

Αν ο υπερσύνδεσμος είναι ένα κουμπί, πατήστε στο περίγραμμα του για να το επιλέξετε ή πατήστε το πλήκτρο ενώ πατάτε. Ανοίξτε το Ιδιότητες μέσω του μενού περιβάλλοντος. Μπορείτε να επεξεργαστείτε το κείμενο ετικέτας κάτω από το πεδία "υπόμνημα," και να τροποποιήσετε την διεύθυνση στο πεδίο "URL".

Σχετικοί και απόλυτοι σύνδεσμοι