Χρήση γραμμών εργαλείων

Μερικά εικονίδια γραμμών εργαλείων, π.χ. το εικονίδιο Χρώμα γραμματοσειράς, μπορεί να ανοίξει άλλη γραμμή εργαλείων. Πατήστε το βέλος δίπλα στο εικονίδιο για να ανοίξετε μια γραμμή εργαλείων που περιέχει περισσότερα εικονίδια.

Τώρα μπορείτε να επιλέξετε: είτε πατήστε το εικονίδιο, το οποίο θέλετε να ενεργοποιήσετε, είτε επιλέξτε τη γραμμή εργαλείων από τη γραμμή τίτλου της και μεταφέρετέ την κρατώντας πατημένο το κουμπί του ποντικιού.

Περιβάλλον γραμμών εργαλείων

Ανάλογα με το περιβάλλον, μερικές γραμμές εργαλείων ανοίγουν αυτόματα. Για παράδειγμα, όταν κάνετε κλικ μέσα σε ένα πίνακα σε έγγραφο κειμένου, ανοίγει η γραμμή εργαλείων Πίνακας. Όταν κάνετε κλικ μέσα σε αριθμημένη παράγραφο, ανοίγει η γραμμή εργαλείων Κουκκίδες και Αρίθμηση.

Εικονίδιο προειδοποίησης

Οι γραμμές εργαλείων κρύβονται από προεπιλογή όταν η γραμμή σημειωματαρίου είναι ενεργή.


Για να κλείσετε προσωρινά μία γραμμή εργαλείων

Κάντε κλικ στο σύμβολο της γραμμής τίτλου της γραμμής εργαλείων, ή επιλέξτε Κλείσιμο γραμμής εργαλείων από το μενού περιβάλλοντος. Θα εμφανιστεί αυτόματα η γραμμή εργαλείων όταν το περιεχόμενο γίνει πάλι ενεργό.

Για να κλείσετε μόνιμα μια γραμμή εργαλείων

Ενώ η γραμμή εργαλείων είναι ορατή, επιλέξτε Προβολή - Γραμμές εργαλείων και κλικ στο όνομα της γραμμής εργαλείων για αφαίρεση του σημαδιού ελέγχου.

Για να προβάλετε μια κλειστή γραμμή εργαλείων

Για να κάνετε μια γραμμή εργαλείων κινητή γραμμή εργαλείων

Για να συνάψετε ξανά μια κινητή γραμμή εργαλείων

Εικονίδιο σημείωσης

Η αγκύρωση γραμμών εργαλείων και παραθύρων με τη διαδικασία μετακίνησης και απόθεσης εξαρτάται από τις ρυθμίσεις διαχειριστή παραθύρων του συστήματος. Πρέπει να ενεργοποιήσετε το σύστημά σας να δείχνει πλήρως τα περιεχόμενα του παράθυρου όταν το μετακινείτε, αντί να δείχνει μόνο το εξωτερικό πλαίσιο.