Χρήση της περιήγησης φίλτρου

Για να συνδέσετε πολλές συνθήκες φίλτρου με τελεστή OR, κάντε κλικ στο εικονίδιο περιήγηση φίλτρων στη γραμμή φίλτρου. Το παράθυρο Περιήγηση φίλτρου εμφανίζεται.

Οι συνθήκες φίλτρου, οι οποίες ορίστηκαν, εμφανίζονται στο παράθυρο Περιήγηση φίλτρου. Μόλις οριστεί ένα φίλτρο, θα δείτε μια κενή καταχώριση φίλτρου στο τέλος του Περιήγηση φίλτρου. Μπορείτε να επιλέξετε αυτήν την καταχώριση πατώντας στη λέξη "Ή". Αφού έχετε επιλέξει την κενή καταχώρηση φίλτρου, μπορείτε να εισαγάγετε επιπρόσθετες συνθήκες φίλτρου στη φόρμα. Οι συνθήκες αυτές συνδέονται μέσω του τελεστή OR με τις συνθήκες που ορίστηκαν προηγουμένως.

Το μενού περιβάλλοντος μπορεί να κληθεί για οποιαδήποτε καταχώριση στη Περιήγηση φίλτρου. Μπορείτε να επεξεργαστείτε τις συνθήκες φίλτρου σε αυτή την περιοχή απευθείας ως κείμενο. Αν επιθυμείτε να ελέγξτε αν ένα πεδίο έχει ή δεν έχει περιεχόμενο, μπορείτε να επιλέξετε τις συνθήκες φίλτρου "empty" (SQL:"Is Null") ή "not empty" (SQL: "Is not Null"). Επίσης είναι δυνατόν να διαγράψετε την καταχώριση χρησιμοποιώντας το μενού περιεχομένου.

Μπορείτε να μετακινήσετε τις συνθήκες φίλτρου στην Περιήγηση φίλτρου μέσω μεταφοράς και απόθεσης ή με τη χρήση των πλήκτρων +Alt+Up Arrow or +Alt+Down Arrow. To copy filter conditions, drag them while holding down the key.

Όσο σχεδιάζετε τη φόρμα σας, μπορείτε να ρυθμίσετε την ιδιότητα "Προτεινόμενο φίλτρο" για κάθε πλαίσιο κειμένου στην καρτέλα Δεδομένα του αντίστοιχου διαλόγου Ιδιότητες. Σε επόμενες αναζητήσεις στην κατάσταση λειτουργίας φίλτρου, μπορείτε να επιλέξετε από όλες τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτά τα πεδία. Το περιεχόμενο των πεδίων μπορεί στη συνέχεια να επιλεχτεί χρησιμοποιώντας τη λειτουργία της αυτόματης συμπλήρωσης. Σημειώστε, ωστόσο, ότι αυτή η λειτουργία απαιτεί περισσότερη μνήμη και χρόνο, ειδικά όταν χρησιμοποιείται σε μεγάλες βάσεις δεδομένων και επομένως πρέπει να χρησιμοποιείται με φειδώ.

Αναζήτηση σε πίνακες και έγγραφα φόρμας