Αποστολή εγγράφων ως E-mail

Ενώ εργάζεστε στο LibreOffice, έχετε δυνατότητα αποστολής του τρέχοντος εγγράφου ως συνημμένου σε ένα e-mail.

  1. Επιλέξτε Αρχείο - Αποστολή - Έγγραφο ηλ. αλληλογραφίας.

    Το LibreOffice ανοίγει το προεπιλεγμένο πρόγραμμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

  2. Στο πρόγραμμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποιείτε, εισαγάγετε αποστολέα, θέμα και το κείμενο που θέλετε να προσθέσετε και στείλτε το e-mail.

Εικονίδιο συμβουλής

Σε περίπτωση που θέλετε να στείλετε το μήνυμα σε παραλήπτη που έχει λογισμικό που δεν μπορεί να διαβάσει τη μορφή OpenDocument, μπορείτε να αποστείλετε το τρέχον έγγραφο σε μια συχνά χρησιμοποιούμενη εμπορική μορφή.
Για έγγραφο κειμένου, επιλέξτε Αρχείο - Αποστολή - Μήνυμα ως Microsoft Word. Για υπολογιστικό φύλλο, επιλέξτε Αρχείο - Αποστολή - Μήνυμα ως Microsoft Excel. Και για παρουσίαση, επιλέξτε Αρχείο - Αποστολή - Μήνυμα ως Microsoft PowerPoint.
Εάν θέλετε να αποστείλετε το έγγραφο ως αρχείο μόνο για ανάγνωση, επιλέξτε Αρχείο - Αποστολή - Μήνυμα ως PDF.
Αυτές οι εντολές δεν επιφέρουν καμία αλλαγή στο τρέχον έγγραφό σας. Δημιουργείται μόνο ένα προσωρινό αντίγραφο και αποστέλλεται.


Αποθήκευση εγγράφων