Προσθήκη πεδίων επιλογών σε γραμμές εργαλείων

Για να προσθέσετε ένα πεδίο επιλογής σε μια γραμμή εργαλείων:

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος της γραμμής εργαλείων (δεξί πάτημα) και επιλέξτε Ορατά κουμπιά και έπειτα επιλέξτε το κουμπί που θέλετε να εμφανίσετε.

Για να προσθέσετε ένα πεδίο επιλογής στη λίστα Ορατά πεδία επιλογής:

  1. Επιλέξτε Εργαλεία - Επεξεργασία, και πατήστε στην καρτέλα Γραμμές εργαλείων.

  2. Στο πλαίσιο Γραμμές εργαλείων, επιλέξτε τη γραμμή εργαλείων που θέλετε να αλλάξετε.

  3. Κάντε κλικ στη Προσθήκη εντολών , επιλέξτε τη νέα εντολή, και κάντε κλικ στη Προσθήκη.

  4. Αν θέλετε, μπορείτε να αναδιοργανώσετε τη λίστα Εντολές επιλέγοντας ένα όνομα εντολής και κάνοντας κλικ στη Μετακίνηση επάνω και Μετακίνηση κάτω.

  5. Κάντε κλικ στο OK.