Άνοιγμα εγγράφων

Άνοιγμα υπάρχοντος εγγράφου

  1. Κάντε ένα από τα ακόλουθα:

    Επιλέξτε Αρχείο – Άνοιγμα

Επιλέξτε Αρχείο – Άνοιγμα απομακρυσμένου αρχείου

Πατήστε παρατεταμένα το εικονίδιο Άνοιγμα στη βασική εργαλειοθήκη και επιλέξτε Άνοιγμα απομακρυσμένου αρχείου στο τέλος του καταλόγου.

  1. Επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να ανοίξετε και πατήστε Άνοιγμα.

Περιορισμός αρχείων προς εμφάνιση

Για περιορισμό της εμφάνισης αρχείων στον διάλογο Άνοιγμα σε ένα συγκεκριμένο τύπο επιλέξτε τον αντίστοιχο Τύπο αρχείου από τον κατάλογο. Επιλέξτε Όλα τα αρχεία για να εμφανιστούν όλα τα αρχεία.

Θέση δείκτη

Γενικά, όλα τα έγγραφα ανοίγουν με τον δείκτη στην αρχή του εγγράφου.

Μια εξαίρεση εμφανίζεται όταν ο συγγραφέας ενός εγγράφου κειμένου Writer αποθηκεύει και ξανανοίγει ένα έγγραφο: Ο δρομέας θα είναι στην ίδια θέση όπου ήταν όταν αποθηκεύτηκε το έγγραφο. Αυτό δουλεύει μόνο όταν το όνομα του συγγραφέα καταχωρήθηκε στο - LibreOffice - Δεδομένα χρήστη.

  1. Χρησιμοποιήστε το συνδυασμό πλήκτρων Shift+F5 για να θέσετε τον δείκτη στην τελευταία αποθηκευμένη θέση.

Άνοιγμα ενός κενού εγγράφου

Πατήστε στο εικονίδιο Δημιουργία στην βασική γραμμή εργαλείων ή επιλέξτε Αρχείο - Δημιουργία. Αυτή η εντολή ανοίγει ένα έγγραφο του τύπου που έχει καθοριστεί.

Αν πατήσετε στο βέλος δίπλα στο εικονίδιο Δημιουργία, θα ανοίξει ένα υπομενού από το οποίο μπορείτε να διαλέξετε έναν διαφορετικό τύπο εγγράφου.

Χρήση διαλόγων αρχείων συστήματος ή διαλόγων του LibreOffice

Στα περισσότερα λειτουργικά συστήματα, μπορείτε να επιλέξετε να χρησιμοποιείτε τους διάλογους του συστήματος ή τους διάλογους του LibreOffice.

Οι διάλογοι του LibreOffice υποστηρίζουν λήψη και ανέβασμα αρχείων με τη χρήση ασφαλών συνδέσεων https.

Άνοιγμα αρχείων από ένα εξυπηρετητή στο διαδίκτυο

Μπορείτε να εισάγετε ένα URL στο πεδίο Όνομα αρχείου των διαλόγων Άνοιγμα. Το URL θα πρέπει να ξεκινάει με file:/// ή ftp:// ή http://.

Αν χρησιμοποιείτε τους διαλόγους του LibreOffice, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρόθεμα https:// για ασφαλείς συνδέσεις και να αποθηκεύσετε ένα έγγραφο στον εξυπηρετητή.