Εργασία με πίνακες

Τα δεδομένα αποθηκεύονται στους πίνακες. Για παράδειγμα, η ατζέντα διευθύνσεων του συστήματός σας που χρησιμοποιείτε για τις διευθύνσεις του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας είναι ένας πίνακας της βάσης δεδομένων της ατζέντας διευθύνσεων. Κάθε διεύθυνση είναι μια εγγραφή δεδομένων που παρουσιάζεται ως μια γραμμή σε αυτόν τον πίνακα. Οι εγγραφές δεδομένων αποτελούνται από πεδία δεδομένων, για παράδειγμα τα πεδία του ονόματος και του επιθέτου και το πεδίο του μηνύματος.

Δημιουργία ενός νέου πίνακα με τον αυτόματο πιλότο πινάκων

Στο LibreOffice μπορείτε να δημιουργήσετε ένα νέο πίνακα χρησιμοποιώντας τον Αυτόματο πιλότο πίνακα:

  1. Ανοίξτε ένα αρχείο βάσης δεδομένων όπου θέλετε να δημιουργήσετε το νέο πίνακα.

  2. Στο αριστερό φατνίο του παραθύρου της βάσεως δεδομένων, κλικ στο εικονίδιο Πίνακες.

  3. Κάντε κλικ στη Χρήση αυτόματου πιλότου για τη δημιουργία πίνακα.

Δημιουργία νέου πίνακα με τη προβολή σχεδίασης

  1. Ανοίξτε ένα αρχείο βάσης δεδομένων όπου θέλετε να δημιουργήσετε το νέο πίνακα.

  2. Στο αριστερό φατνίο του παραθύρου της βάσεως δεδομένων, κλικ στο εικονίδιο Πίνακες.

  3. Κάντε κλικ στη Δημιουργία πίνακα σε προβολή σχεδίασης.

Δείτε το παράθυρο Σχεδίαση πίνακα.

Δημιουργία μιας νέας Προβολής Πίνακα

Μερικοί τύποι βάσεων δεδομένων υποστηρίζουν προβολές πινάκων. Μία προβολή πίνακα είναι ένα ερώτημα αποθηκευμένο με τη βάση δεδομένων. Για τις περισσότερες λειτουργίες των βάσεων δεδομένων, μία προβολή μπορεί να χρησιμοποιηθεί όπως θα χρησιμοποιούσατε έναν πίνακα.

  1. Ανοίξτε το αρχείο βάσης δεδομένων όπου θέλετε να δημιουργήσετε τη νέα προβολή πίνακα.

  2. Στο αριστερό φατνίο του παραθύρου της βάσεως δεδομένων, κλικ στο εικονίδιο Πίνακες.

  3. Κάντε κλικ στο Δημιουργία προβολής πίνακα.

Βλέπετε το παράθυρο σχεδίασης προβολής, που είναι σχεδόν το ίδιο με το Παράθυρο σχεδίασης ερωτήματος.