Δήλωση και διαγραφή μιας βάσης δεδομένων

Στο LibreOffice μπορούν να δηλωθούν δεδομένα από οποιοδήποτε αρχείο βάσης δεδομένων. Για να δηλώσετε τρόπους για να πείτε στο LibreOffice που βρίσκονται τα δεδομένα, πως είναι οργανωμένα, πως να πάρει τα δεδομένα και πολλά περισσότερα. Αφού ολοκληρωθεί η δήλωση της βάσης δεδομένων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εντολή μενού Προβολή - Προέλευση δεδομένων για να έχετε πρόσβαση στα αρχεία δεδομένων από τα έγγραφα κειμένου ή τα υπολογιστικά σας φύλλα.

Για να δηλώσετε ένα υπάρχον αρχείο βάσεως δεδομένων:

  1. Επιλέξτε - LibreOffice Base - Βάσεις δεδομένων.

  2. Κάντε κλικ στη Δημιουργία και επιλέξτε το αρχείο βάσης δεδομένων.

Για να αφαιρέσετε μία δηλωμένη βάση δεδομένων από το LibreOffice

  1. Επιλέξτε - LibreOffice Base - Βάσεις δεδομένων.

  2. Επιλέξτε το αρχείο βάσης δεδομένων και κάντε κλικ στη Διαγραφή.