Χρήση μενού περιβάλλοντος

Για να ενεργοποιήσετε το μενού περιβάλλοντος ενός αντικειμένου, πρώτα κάντε κλικ με το κουμπί του ποντικιού σας για να το επιλέξετε, μετά,.Μπορείτε να επιλέξετε μερικά μενού περιβάλλοντος ακόμη και αν δεν έχετε επιλέξει το αντικείμενο. Τα μενού περιβάλλοντος βρίσκονται σχεδόν παντού στο LibreOffice.