Εγκατάσταση σύνδεσης υπηρεσίας απομακρυσμένου αρχείου

Εικονίδιο σημείωσης

Για να προσπελάσετε απομακρυσμένους διακομιστές, πρέπει να χρησιμοποιήσετε τους διαλόγους ανοίγματος και αποθήκευσης του ίδιου του LibreOffice. Εάν, τώρα, χρησιμοποιείτε τους διαλόγους ανοίγματος και αποθήκευσης των αρχείων του λειτουργικού σας συστήματος, μεταβείτε στο Εργαλεία - Επιλογές - LibreOffice - Γενικά και επιλέξτε Χρήση διαλόγων του LibreOffice.


Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Για να ενεργοποιήσετε μια σύνδεση με απομακρυσμένο διακομιστή, χρησιμοποιήστε μια από τις παρακάτω μεθόδους:

  • Πατήστε στο πλήκτρο απομακρυσμένων αρχείων στο κέντρο έναρξης.

  • Επιλέξτε Αρχείο - Άνοιγμα απομακρυσμένων αρχείων

  • Επιλέξτε Αρχείο - Αποθήκευση σε απομακρυσμένο διακομιστή

Έπειτα πατήστε στο πλήκτρο Προσθήκη υπηρεσίας στον διάλογο για να ανοίξετε τον διάλογο Υπηρεσίες αρχείου.


Σύνδεση με έναν διακομιστή WebDAV

Στον διάλογο Υπηρεσίες αρχείου, ορίστε:

Εικονίδιο σημείωσης

Σημείωση: το ριζικό της υπηρεσίας αρχείων παρέχεται από τον διαχειριστή υπηρεσίας αρχείων και μπορεί να αποτελείται από αρχεία δεσμών ενεργειών, παραμέτρων και διαδρομών.


Μόλις επιτευχθεί η σύνδεση, πατήστε Εντάξει για να συνδεθείτε. Ο διάλογος θα είναι αμυδρός μέχρι να επιτευχθεί η σύνδεση με τον διακομιστή. Ένας διάλογος που θα ζητά το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης μπορεί να εμφανιστεί για να σας επιτρέψει να συνδεθείτε με τον διακομιστή. Συνεχίστε εισάγοντας το σωστό όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης.

Σύνδεση με διακομιστές FTP και SSH.

Στον διάλογο Υπηρεσίες αρχείου, ορίστε:

Μόλις επιτευχθεί η σύνδεση, πατήστε Εντάξει για να συνδεθείτε. Ο διάλογος θα είναι αμυδρός μέχρι να επιτευχθεί η σύνδεση με τον διακομιστή.

Σύνδεση με κοινόχρηστο Windows

Στον διάλογο Υπηρεσίες αρχείου, ορίστε:

Μόλις επιτευχθεί η σύνδεση, πατήστε Εντάξει για να συνδεθείτε. Ο διάλογος θα είναι αμυδρός μέχρι να επιτευχθεί η σύνδεση με τον διακομιστή.

Σύνδεση με δίσκο Google

Στον διάλογο Υπηρεσίες αρχείου, ορίστε:

Μόλις επιτευχθεί η σύνδεση, πατήστε Εντάξει για να συνδεθείτε. Ο διάλογος θα είναι αμυδρός μέχρι να επιτευχθεί η σύνδεση με τον διακομιστή.

Σύνδεση με διακομιστή CMIS

Στον διάλογο Υπηρεσίες αρχείου, ορίστε: