Εισαγωγή αλλαγών γραμμής στα κελιά

Εισαγωγή αλλαγή γραμμών στα κελιά υπολογιστικού φύλλου του LibreOffice Calc

  1. Για να εισάγετε μια αλλαγή γραμμής σε ένα κελί λογιστικού φύλλου, πατήστε τα πλήκτρα +Enter.

    Αυτό θα δουλέψει μόνο με τον δείκτη επεξεργασίας κειμένου μέσα στο κελί, όχι στη γραμμή εισαγωγής. Ως εκ τούτου πρώτα κάντε διπλό κλικ στο κελί, και μετά ένα κλικ στη θέση του κειμένου που θέλετε την αλλαγή γραμμής.

Εικονίδιο σημείωσης

Μπορείτε να ψάξετε για ένα χαρακτήρα νέας γραμμής μέσω του διαλόγου Εύρεση & Αντικατάσταση αναζητώντας \n ως κανονική έκφραση. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την συνάρτηση κειμένου CHAR(10) για να εισάγετε ένα χαρακτήρα νέας γραμμής σε ένα τύπο κειμένου.


Μορφοποίηση κελιών LibreOffice Calc για αυτόματη αναδίπλωση γραμμής

  1. Επιλέξτε τα κελιά για τα οποία θέλετε αυτόματη αλλαγή γραμμής.

  2. Επιλέξτε Μορφή - Κελιά - Στοίχιση.

  3. Επιλέξτε Αυτόματη αναδίπλωση κειμένου.

Εισαγωγή αλλαγή γραμμής στους πίνακες εγγράφου κειμένου του LibreOffice Writer

  1. Για να εισάγετε αλλαγή γραμμής σε κείμενο κελιού πίνακα εγγράφου, πατήστε το πλήκτρο Enter.

Θα εκτελεστεί αυτόματη αλλαγή γραμμής καθώς πληκτρολογείτε προς το τέλος κάθε κελιού.